IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mrs Groenenberg, Mireille

Publications (3)  Top | Publications 
    split up
  • Groenenberg, M. (1997). ERASES: uitbreiding van het Ecotoxicologische Risico-Analysemodel Schelde-estuarium: vooronderzoek. Werkdocument RIKZ, AB-97.811x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
  • Groenenberg, M. (1997). Stay alife!: welk beleid vermindert de ecotoxicologische risico's in het Schelde-estuarium? Werkdocument RIKZ, AB-97.828x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 35 + bijlagen pp., more
  • Groenenberg, M. (1999). Werkdocument met betrekking tot morfologie, periode 1997 en 1998. Project monitoring verruiming westerschelde, behorende bij voortgangsrapportage april 1999 - rapport 3. Notities NWL, 99.18. MOVE: [s.l.]. 2 dl. pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications