IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Bruyninckx, Eddy

Publications (5)  Top | Publications 
    split up
  • Bruyninckx, E. (1988). Betekenis van de waterwegen op economisch en ecologisch gebied. Water 7(43/2): 251-265, tables, maps, more
  • Bruyninckx, E. (1988). Betekenis van de waterwegen op economisch en ecologisch gebied, in: Colloquium De Schelde, toegang tot Antwerpen: referatenboek van vrijdag 2 december 1988. Derde sessie: ecologische aspecten; Vierde sessie: juridische en economische aspecten. Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 7(43/2): pp. 251-265, tables, maps, more
  • Bruyninckx, E. (1996). Werken langs de Schelde, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 31-33, more
  • Bruyninckx, E. (2003). The view of a Port Authority on competition in and among ports, in: Van Hooydonk, E. (Ed.) European Seaports Law: the regime of ports and port services under European law and the Ports Packages: Antwerp Maritime Law seminars. pp. 303-308, more
  • Bruyninckx, E. (2004). Antwerpen en de Scheldehavens in 2050, in: De Schelde in 2050: Studiedag, Provinciehuis Antwerpen 6 oktober 2004: abstractboek. pp. [1], more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications