IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Prof. Van Cleemput, Oswald

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Universiteit Gent; Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen; Vakgroep Toegepaste Analytische en Fysische Chemie, more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)9-264 60 02
  Fax: +32-(0)9-264 62 32
  E-mail:
 

Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Denitrification of the intertidal sediments and water quality parameters, more
 • Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more

Publications (7)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Beheydt, D.; Goossens, A.; Boeckx, P.; Van Cleemput, O.; Sleutel, S.; De Neve, S.; Hofman, G.; Mestdagh, I.; Lootens, P.; Carlier, L.B.; Vande Walle, I.; Verbeeck, H.; Lemeur, R.; Van Camp, N.; Lust, N.; Verheyen, K. (2007). Carbon sequestration potential in different Belgian terrestrial ecosystems: quantification and strategic exploration (CASTEC): Final report. Belgian Science Policy: Brussel. 97 pp., more
 • Van Cleemput, O. (1994). Emission of C1-C3 hydrocarbons and NH3 out of soils: denitrification and N-emission from different European cultivation systems and soil types, in: Vanderborght, O. et al. (Ed.) IGBP and 'Global Change' related research in Belgium II. pp. 76, more
 • Van Damme, S.; Van Cleemput, O.; Kuijken, E. (1994). Denitrificatie in zoetwatergetijdegebieden van het Schelde estuarium: mogelijkheden voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Onderzoeksvoorstel. Instituut voor Natuurbehoud. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap/Universiteit Gent. Faculteit landbouw en toegepaste biologische wetenschappen.: Gent. 24 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2009). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium. Est., Coast. and Shelf Sci. 85(2): 197-207. dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2009.08.005, more
 • Van Damme, S.; Dehairs, F.; Tackx, M.; Beauchard, O.; Struyf, E.; Gribsholt, B.; Van Cleemput, O.; Meire, P. (2010). Tidal exchange between a freshwater tidal marsh and an impacted estuary: the Scheldt estuary, Belgium, in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 113-136, more
 • Van Damme, S.; Starink, M.; Van der Nat, F.J.W.A.; Struyf, E.; Van Cleemput, O.; Meire, P.M. (2010). Measured denitrification and nitrous oxide fluxes in intertidal mudflats along the Zeeschelde (Scheldt estuary, Belgium), in: Van Damme, S. Water quality and the estuarine environment: Spatio temporal patterns and opportunities for restoration with emphasis on nitrogen removal = Waterkwaliteit en het estuarien milieu: Spatio-temporele patronen en mogelijkheden tot herstel met speciale aandacht voor stikstofverwijdering. pp. 93-112, more
 • Van Damme, S.; Van Cleemput, O. (1998). Onderzoek Milieu-effecten Sigmaplan (OMES): deelstudie 7. Water-schor interactie. DS 7.4: Denitrificatie. Eindverslag. Algemene Milieu Impaktstudie Sigmaplan (AMIS), AMIS DS7.4. Universiteit Gent: Gent. 174 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects