IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Vroon, Jacques

Publications (19)  Top | Publications 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Bollebakker, P.; de Jong, D.J.; Mijwaard; Vroon, J.H. (1989). Evaluatie effecten lozing specie Kanaal Zuid Beveland. Notitie GWWS, 89.508. RWS,DGW: Den Haag. 35 pp., more
 • Graré, W.; Vroon, J.; Van Wesenbeeck, Ph. (1996). 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. Integraal Waterbeheer Schelde-Estuarium/Stad Antwerpen: Antwerpen. 134 pp., more
 • Hoogeboom, B.P.; Vroon, J.H. (1997). De belevenissen van slib en zand na storten: effectberekeningen ten behoeve van de MAS Baggerspeciestort Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-97-844x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., more
 • Kop, A.R.; van Kleef, A.W.; Meulblok, M.; Turkstra, E.; Langerak, A.; Pieters, T.; Smit, H.; Vroon, J.H. (1994). Beheer en onderzoek van Rijkswaterstaat in de Westerschelde: aanbevelingen van een reviewteam en conclusies van Rijkswaterstaat. Nota AX 94-016. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 20 + bijlagen pp., more
 • Kornman, B.A.; Arends, A.; Vroon, J.H. (1998). Advies aanleg geulwandverdediging Saeftinge. Werkdocument RIKZ, AB-98.849x. RIKZ: Middelburg. 24 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C.; Vroon, J.H. (1995). Invloed speciestortingen uit haven van Zeebrugge op water- en bodemkwaliteit Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.049. RWS, RIKZ: Middelburg. 39 pp., more
 • Vroon, J. (1998). Veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning. Water 17(102): 311-314, more
 • Vroon, J.H. (1987). Lozing van 3 miljoen m3 specie ten gevolge van de werken aan het kanaal door Zuid-Beveland in de Westerschelde. Nota GWWS, 87.401. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW): Middelburg. 82 + bijlagen pp., more
 • Vroon, J.H. (1994). Op zoek naar een referentie voor de troebelheid van het Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB-94.820x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 9 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article Vroon, J.H. (1994). Hydrodynamic characteristics of the Oosterschelde in recent decades. Hydrobiologia 282-283: 17-27, more
 • Peer reviewed article Vroon, J.H. (1994). Hydrodynamic characteristics of the Oosterschelde in recent decades, in: Nienhuis, P.H. et al. (Ed.) The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): a case-study of a changing ecosystem. Hydrobiologia, 97: pp. 17-27, more
 • Vroon, J.H. (1996). Veiligheid tegen overstroming in Nederland, in: Graré, W. et al. 3de internationale Schelde-symposium,Integraal waterbeheer schelde-estuarium, woensdag 6 - donderdag 7 december 1995, Provinciehuis Antwerpen: referatenboek. pp. 20-23, more
 • Vroon, J.H. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning. Water 17(102): 311-314, more
 • Vroon, J.H. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: veiligheid tegen overstromen: pleidooi voor een toekomstverkenning, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 1). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102): pp. 311-314, more
 • Vroon, J.H.; Consemulder, J.; Rotmensen, G.J. (1996). WSV-doelgroepstudie scheepvaart Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-96.134x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 41 + bijlagen pp., more
 • Vroon, J.H.; Consemulder, J.; Rotmensen, G.J. (1996). Watersysteemverkenningen 1996. RIZA werkdocument, 96,134x. [S.n.]: [s.l.]. 41 pp., more
 • Vroon, J.H.; Storm, C.; Uit den Bogaard; Coosen, J. (1996). Habitat arealen in de Westerschelde: veranderingen tussen 1960 en 1990 en een prognose voor de toestand na de komende verdieping. Werkdocument RIKZ, AB-96.815x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 27 + bijlagen pp., more
 • Vroon, J.H.; Storm, C.; Coosen, J. (1997). Westerschelde, stram of struis? Eindrapport van het Project Oostwest, een studie naar de beïnvloeding van fysische en verwante biologische patronen in een estuarium. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.023. RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-3441-9. 107 + kaart pp., more
 • Peer reviewed article Vroon, J.H.; Coosen, J.; De Winder, B. (1998). Évolution naturelle et artificielle des estuaires: le cas de l'Escaut, in: Auger, C. et al. (Ed.) Les estuaires français: évolution naturelle et artificielle: Quel avenir pour leurs zones d'intérêt biologique? = The estuaries of France: natural and artificial change: What is the future for their areas of biological interest?. Actes de Colloques - IFREMER, 22: pp. 169-183, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications