IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Verbeek, Harm

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Zee en Delta, more
  Direct contact at institute:
  Postbus 5014
  4330 KA Middelburg
  Tel.: +31-(0)118-62 26 29
  Fax: +31-(0)118-62 29 99
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more
  Function: Project Leader


Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Morphological Management Westerschelde, more
 • Shipping channel expansion Lower Zeeschelde and Westerschelde, more

Publications (18)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Eertman, R.H.M.; Kornman, B.A.; Stikvoort, E.; Verbeek, H.; Eertman, R.M.M.; Kornman, B.A.; Stikvoort, E.; Verbeek, H. (2002). Restoration of the Sieperda tidal marsh in the Scheldt estuary, the Netherlands. Restor. Ecol. 10(3): 438-449, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Herman, P.M.J.; Meire, P.; Craeymeersch, J.A.; Verbeek, H.; Heip, C.H.R. (2003). Large-scale spatial patterns in estuaries: estuarine macrobenthic communities in the Schelde estuary, NW Europe. Est., Coast. and Shelf Sci. 57(1-2): 335-355. dx.doi.org/10.1016/S0272-7714(02)00359-1, more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.J.; Meire, P.; Herman, P.M.J.; Verbeek, H. (2002). Macrobenthic species response surfaces along estuarine gradients: prediction by logistic regression. Mar. Ecol. Prog. Ser. 225: 79-95. dx.doi.org/10.3354/meps225079, more
 • Klap, V.A.; Verbeek, H.; Coosen, J. (2007). Wie ontwart de gordiaanse knoop Westerschelde? Water (Den Haag, 1991) 121: 10-12, more
 • Pieters, T.; Verbeek, H.; Dillingh, D. (2002). Het Scheldegetij: beschrijving en analyse van het getij in het Schelde-estuarium. Rapport Bureau Getijdewateren (BGW), 0102. RIKZ: Middelburg. 73 pp., more
 • Storm, C.; Sánchez Leal, R.F.; Verbeek, H. (1997). Morphodynamics of a former polder (Sieperdaschor) after breaching of the summer dike in the Scheldt estuary, SW Netherlands, in: Wang, S.S.Y. et al. (Ed.) Environmental and Coastal Hydraulics: Protecting the Aquatic Habitat. Proceedings of the XXVII Congress of IAHR. pp. 689-694, more
 • Tanczos, I.; de Brouwer, J.; Crosato, A.; Dankers, N.M.J.A.; van Duin, W.E.; Stive, M.J.F.; Talmon, A.M.; Verbeek, H.; de Vries, M.B.; Van der Wegen, M.; Winterwerp, J.C. (2001). Eco-morphodynamic processes in the Rhine-Meuse-Scheldt delta and the Dutch Wadden Sea. Delft Cluster: Delft. 93 pp., more
 • Tank, F.T.G.; Sistermans, P.G.J.; Groenewoud, M.D.; Verbeek, H. (1997). The morphodynamics of a sill in the Schelde Estuary (The Netherlands) and the influence of maintenance dredging activities, in: Proceeding of the 27th Congress of the International Association for Hydraulic Research (IAHR), San Francisco, 10-15 August 1997. IAHR Congress Proceedings, : pp. 695-700, more
 • Peer reviewed article van Aken, H.M.; Verbeek, H. (1988). The hydrography and ventilation of Kau Bay in Halmahera. Neth. J. Sea Res. 22(4): 403-413, more
 • van Holland, G.; Sas, M.; Bruens, A.; Heinis, F.; Verbeek, H.; Meersschaut, Y. (2008). Deepening of the navigation channel in the Scheldt estuary: research as input for EIA and Appropriate Assessment. CEDA: Antwerp. , more
 • Verbeek, H. (1996). Morfologisch onderzoek van de Westerschelde: een zoektocht naar de mogelijkheden. Werkdocument RIKZ, OS-96.814x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 27 + bijlage pp., more
 • Verbeek, H. (2004). Inhoudelijke voortgang ProSes: samenvatting voor internet. ProSes Rapport, 14536. Projectdirectie Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium: Bergen op Zoom. 72 pp., more
 • Verbeek, H. (2009). Reactie Bevoegd Gezag. Zienswijzen ontwerp-uitvoeringsbesluiten Verruiming vaargeul Westerschelde. versie 2.0. Project Verruiming vaargeul Westerschelde: [s.l.]. 27 + bijlagen pp., more
 • Verbeek, H. (2010). Verruiming vaargeul en flexibel storten. Rijkswaterstaat: [s.l.]. 19 slides pp., more
 • Verbeek, H.; Tank, F.T.G.; Groenewoud, M.D. (1998). Drempels in de Westerschelde: natuur en mens samen aan het werk. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.011. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): The Netherlands. ISBN 90-369-3472-9. 59 pp., more
 • Verbeek, H.; Jansen, M.H.P.; Wouters, C.A.H. (1998). Adaptation of 2D sediment tranport patterns using 3D hydrodynamic modelling, in: Oceans '98 Conference Proceedings, 28 September-1 October 1998, Nice, France, Acropolis Convention Center. pp. 444-448. dx.doi.org/10.1109/OCEANS.1998.725786, more
 • Verbeek, H.; Langerak, A. (1998). Modellen voor het morfologisch onderzoek van de Westerschelde. Werkdocument RIKZ, OS-98.804x. RIKZ/RWS Zeeland: Middelburg. 15 pp., more
 • Peer reviewed article Widdows, J.; Blauw, A.; Heip, C.H.R.; Herman, P.M.J.; Lucas, C.H.; Middelburg, J.J.; Schmidt, S.; Brinsley, M.D.; Twisk, F.; Verbeek, H. (2004). Role of physical and biological processes in sediment dynamics of a tidal flat in Westerschelde Estuary, SW Netherlands. Mar. Ecol. Prog. Ser. 274: 41-56. https://hdl.handle.net/10.3354/meps274041, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects