IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Courtens, Wouter

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, more
 • Direct contact at institute:
  Kliniekstraat 25
  1070 Brussel
  Tel.: +32-(0)2-525 02 23
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more

Projects (7)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • A biological valuation map for the Belgian Continental Shelf, more
 • An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries, more
 • Cluster Sustainable management of the North Sea, more
 • Monitoren natuurwaarden in de voor- en achterhaven van Zeebrugge, more
 • Strandingen van zeevogels langs de Vlaamse kust, more
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, more
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem, more

Datasets (23)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Aerial counts of seaducks on the Belgian Coast and the BCS, more
 • Bird tracking - GPS tracking of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast, more
 • Breeding Birds SPA Poldercomplex (Gis locations), more
 • Crgulls: Observations of Belgian color ring-marked gulls from 1999 until 2010, more
 • Distribution of seabirds on the Belgian Continental Shelf, more
 • European Seabirds at Sea - data collected by the Research Institute for Nature and Forest (INBO), Belgium, more
 • Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge, more
 • Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: breeding success, more
 • Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: breeding success: biometry of chicks, more
 • Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: breeding success: eggsize, more
 • Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: population size, more
 • Evolution of populations of coastal breeders at the inner port of Zeebrugge: population structure, more
 • Evolution of populations of coastal breeders in the Delta Area (Zeeland): Egg size, more
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland) : Breeding Success, more
 • Evolution of populations of terns in the Delta Area (Zeeland): Biometry of chicks, more
 • Feeding ecology of adult Terns in the Belgian Part of the North sea, more
 • Feeding ecology of Terns chicks in the Belgian Part of the North sea, more
 • Feeding ecology of Terns in the Belgian Part of the North sea, more
 • Linking pelagic food web and its top predators: bird and prey fish sampling - Westbanks, more
 • Linking pelagic food web and its top predators: historical observations - Westbanks, more
 • Linking pelagic food web and its top predators: observations - Westbanks, more
 • Stomach analysis of stranded seabirds on the Belgian Coast, more
 • Study of birds in Zeebrugge, more

Publications (141)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  ( 19 peer reviewed ) split up
 • Adriaens, P.; Courtens, W.; Verbelen, D. (2011). Monitoring van de avifauna in de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het zesde jaar (2010-2011): Broedseizoen 2010 en winterhalfjaar 2010/2011. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2011.29. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 97 pp., more
 • Adriaens, P.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Verbelen, D. (2012). Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het zevende jaar (2011-2012). Broedseizoen 2011 en winterhalfjaar 2011/2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.27. INBO: Brussel. 109 pp., more
 • Ameeuw, G.; Courtens, W. (2008). Actuele toestand en evolutie van Europese natuurwaarden in de Oostkustpolders (Vogelrichtlijngebied Poldercomplex en Habitatrichtlijngebied Polders). Adviesnota INBO, A.2008.156. INBO: Brussel. 36 pp., more
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Vercruysse, H. [s.d.]. Grote meeuwen in Zeebrugge: problemen en oplossingen, in: , more
 • Courtens, W.; Martens, C.; Verbelen, D. [s.d.]. Monitoring van het SBZ-V 'Poldercomplex'. [S.n.]: [s.l.]. 32 pp., more
 • Courtens, W.; Martens, C.; Verbelen, D. (2006). Eindrapport monitoring SBZ-V "Poldercomplex": Resultaten van het eerste jaar. INBO/Mergus: [s.l.]. 34 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Vanermen, N. (2006). Zeevogels en zeezoogdieren van de Vlakte van de Raan, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 59-72, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2007). Het broedseizoen 2007 te Zeebrugge: een eerste impressie. Vogelnieuws 8: 16-18, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2008). Nieuws van het Sternenschiereiland te Zeebrugge. Vogelnieuws 11: 13-16, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Verbelen, D.; Van de walle, M. (2008). Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 101 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2008). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' tijdens het broedseizoen 2007, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28: pp. 5-15, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2008). Sternen te Zeebrugge: broeden op een kunstmatig schiereiland. Mens vogel 46(1): 30-37, more
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2008). Gemengd broedpaar Dougalls stern met Dougalls X visdief-hybride in Zeebrugge (België) = Mixed breeding pair roseate tern and hybrid roseate X common tern in Zeebrugge, Belgium. Sula 21(3): 123-131, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D. (2009). Monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vierde jaar (2008-2009). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.38. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. 78 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2009). Mammals of the ‘deep’: shipbased surveys of cetaceans in the Belgian part of the North Sea (1992-2008), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 32, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; Adams, Y.; Daemen, E. (2009). Tussentijds rapport monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ'V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 107 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; De Bie, J.; Adams, Y. (2010). Eindrapport monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Broedseizoen 2009. Winterhalfjaar 2009/'10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.59. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 41 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2010). Monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' tijdens het broedseizoen 2009, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Broedseizoen 2009. Winterhalfjaar 2009/'10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2010.49: pp. 5-18, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Adriaens, P.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; Adams, Y.; De Bie, J. (2011). Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ’V ‘Poldercomplex': resultaten van het zesde jaar (broedseizoen 2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.30. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 106 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Vanermen, N. (2016). Up shit creek: new sampling method reveals foraging decisions of a specialised seabird, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 28, more
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Verstraete, H.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Stienen, E.W.M. (2017). Faecal samples reveal the diet of breeding adult Sandwich terns Thalasseus sandvicensis in Belgium and the southern part of the Netherlands. J. Sea Res. 127: 182-193. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2017.03.014, more
 • Courtens, W.; Kuijken, E. (2004). De instandhoudingsdoelstellingen voor het Vogelrichtlijngebied "3.2 Poldercomplex". Adviesnota Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.64. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 99 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Kuijken, E. (2004). Inrichting daken van gebouwen als broedgebied voor kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw en visdief. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.34. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 7 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W. M (2012). Overwinterende zee-eenden in het Belgische deel van de Noordzee: hoeveel, waar en vooral waarom? Vogelnieuws 19: 4-11, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2004). Verkennende studie naar het gebruik van radarbeelden voor vaststelling van vogeltrek op zee, in: Stienen, E.W.M. et al. Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136: pp. 26-40, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2004). Voorstel tot afbakening van een vogelrichtlijngebied voor het duurzaam in stand houden van de broedpopulaties van kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.100. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 51 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2006). Marine biological valuation of seabirds in the Belgian part of the North Sea. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, A.2006.122. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 25 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2007). Verspreiding en dichtheid van de mariene avifauna en zeezoogdieren ter hoogte van de geplande windparken ‘Den helder I, II, III en IV’. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, A.2007.214. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 40 pp., more
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Vantieghem, S.; Kuijken, E. (2005). De Oostkustpolders, een gedekte tafel voor overwinterende ganzen?, in: Devos, K. et al. (Ed.) Ganzen. Natuur.Oriolus, 71(Bijlage): pp. 122-130, more
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Vantieghem, S.; Kuijken, E. (2005). De Oostkustpolders, een gedekte tafel voor overwinterende ganzen? Natuur.Oriolus 71(Bijlage): 122-130, more
 • Courtens, W.; Verbelen, D. [s.d.]. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Poldercomplex': Resultaten van het tweede jaar. Natuurpunt/INBO: Brussel. 54 pp., more
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2006). Monitoring van het SBZ-V ‘3.2 Poldercomplex’, in: Eindrapport monitoring SBZ-V "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" en SBZ-V "Poldercomplex": resultaten van het eerste jaar. Adviesnota INBO, IN.A.2006.8: pp. 31-76, more
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2008). Monitoring SBZ-V ‘Poldercomplex’, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28: pp. 17-37, more
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2008). Broedvogels, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28: pp. 38-79, more
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2008). Watervogeltellingen, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28: pp. 80-89, more
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2008). Monitoring van het SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het derde jaar (2007 - 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28. Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 95 pp., more
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2009). Monitoring van de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het vierde jaar (2008-2009). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.37. INBO: Brussel. 69 pp., more
 • Courtens, W.; Verbelen, D. (2010). Monitoring van de avifauna in de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Broedseizoen 2009 en winterhalfjaar 2009/'10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.47. INBO: Brussel. 62 + bijlagen pp., more
 • Decleer, K.; Anselin, A.; Bauwens, D.; Ronse, A.; Van Landuyt, W.; Stieperaere, H.; Coeck, J.; Buysse, D.; Van Thuyne, G.; Belpaire, C.; Stienen, E.; Courtens, W.; Haelters, J.; Kerckhof, F.; Thomaes, A.; De Knijf, G. (2007). Dieren en planten: Bijlage 2 en 4 habitatrichtlijn, in: Decleer, K. (Ed.) Europees beschermde natuur in Vlaanderen en het Belgisch deel van de Noordzee: habitattypen: dier- en plantensoorten. Mededelingen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.01: pp. 361-419, more
 • Degraer, S.; Derous, S.; Rabaut, M.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Paelinckx, D.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Roff, J.C.; Van Lancker, V.; Verfaillie, E. (2008). Biological valuation: guidelines for a transparant and generally applicable protocol for the marine environment, in: World Conference on Marine Biodiversity, Valencia, Spain, 11-15 November 2008: book of abstracts. pp. 1, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Braeckman, U.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Van Colen, C.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vigin, L.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2009). Monitoring the impact of offshore windfarms on the marine environment: an obligate multidisciplinary and integrated programme, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 49, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houthave, R.; Kerckhof, F.; Melotte, J.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Verstraete, H.; Vincx, M.; Jacques, T.G. (2010). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 1-8, more
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Stienen, E.; Van Hoey, G. (2010). Bepalen van instandhoudingsdoelstellingen voor de beschermde soorten en habitats in het Belgische deel van de Noordzee, in het bijzonder in beschermde mariene gebieden. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 132 pp., more
 • Degraer, S.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Stienen, E.; Vandendriessche, S. (2011). Discussienota structureel overleg Dienst Marien Milieu – Defensie. Eindrapport in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Directoraat-generaal Leefmilieu. BMM: Brussel. 51 pp., more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Rabaut, M.; Reubens, J.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vigin, L.; Vincx, M. (2011). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Selected findings from the baseline and targeted monitoring. pp. 1-7, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Van de Walle, M.; Vanermen, N.; Van Roy, W.; Verschelde, P.; Vigin, L.; Vincx, M.; Willems, T. (2012). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 1-8, more
 • Degraer, S.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalk, V.; De Mesel, I.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 9-13, more
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, more
 • Degraer, S.; Rumes, B.; Alsebai, M.; Botteldooren , D.; Brabant, R.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Derweduwen, J.; De Mesel, I.; Erkman, A.; Haelters, J.; Hostens, K.; Kerckhof, F.; Lafontaine, R.-M.; Laurent, Y.; Moens, T.; Norro, A.; Persoon, K.; Ranson, J.; Reubens, J.; Smith, A.; Stienen, E.W.M.; Ribeiro da Costa, A.M.; Torreele, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vidao, J.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2016). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. i-ix, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Braeckman, U.; Colson, L.; Courtens, W.; De Backer, A.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Haelters, J.; Hostens, K.; Kerckhof, F.; Moens, T.; Norro, A.; Reubens, J.; Ranson, J.; Rumes, B.; Stienen, E.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2017). Executive summary: A continued move towards integration and quantification, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 7-11, more
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vincx, M. (2008). Evaluatie van de milieu-impact van WArrelnet- en boomKOrvisserij op het Belgisch deel van de Noordzee (WAKO). Eindrapport. ILVO Visserij: Oostende. 185 pp., more
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2009). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries - Project Wako [Poster]. Gent University/ILVO/INBO/MUMM: Oostende. 1 poster pp., more
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Derous, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Vincx, M. (2009). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries: Project WAKO, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 54, more
 • Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Verfaillie, E.; Vincx, M. (2012). An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries WAKO II. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 233 pp., more
 • Peer reviewed article Depestele, J.; Courtens, W.; Degraer, S.; Haelters, J.; Hostens, K.; Leopold, M.; Pinn, E.; Merckx, B.; Polet, H.; Rabaut, M.; Reiss, H.; Stienen, E.; Vandendriessche, S.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2014). Sensitivity assessment as a tool for spatial and temporal gear-based fisheries management. Ocean Coast. Manag. 102(Part A): 149–160. hdl.handle.net/10.1016/j.ocecoaman.2014.09.024, more
 • Derous, S.; Vincx, M.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Mees, J.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Hillewaert, H.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E. (2007). A biological valuation map for the Belgian part of the North Sea (BWZEE). Belgian Science Policy: Brussel. 161 pp., more
 • Derous, S.; Verfaillie, E.; Van Lancker, V.R.M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Hillewaert, H.; Mees, J.; Deneudt, K.; Deckers, P.; Cuvelier, D.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). A marine biological valuation map for the Belgian part of the North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 2 March 2007: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 39: pp. 34, more
 • Derous, S.; Courtens, W.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Paelinckx, D.; Rabaut, M.; Roff, J.C.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Biological valuation: guidelines for a transparant and generally applicable protocol for the marine environment, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 99-118, more
 • Derous, S.; Courtens, W.; Deckers, P.; Deneudt, K.; Forero, C.E.; Hostens, K.; Moulaert, I.; Stienen, E.W.M.; Vanden Eede, S.; Van Lancker, V.R.M.; Verfaillie, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). Application of the protocol for marine biological valuation to selected case study areas, in: Derous, S. Mariene biologische waardering als een beslissingsondersteunende techniek voor marien beheer. pp. 119-160, more
 • Fijn, R.C.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2010). Radio telemetry as an additional tool to study feeding behaviour of breeding Sandwich Tern and Common Tern in the shallow coastal zone of the Netherlands. Bureau Waardenburg/INBO: Culemborg. 1 poster pp., more
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; Wolf, P.; Courtens, W.; Poot, M.J.M.; Stienen, E.W.M. (2011). Dispersie na het broedseizoen, trek en overwintering van Grote Sterns Thalasseus sandvicensis uit de Voordelta = Post-breeding dispersal, migration and wintering of Sandwich Terns Thalasseus sandvicensis from the southwestern part of the Netherlands. Sula 24(3): 121-135, more
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; Wolf, P.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Iliszko, L.; Poot, M.J.M. (2014). Post-breeding prospecting trips of adult Sandwich Terns Thalasseus sandvicensis. Bird Study 61(4): 566-571. dx.doi.org/10.1080/00063657.2014.950942. hdl.handle.net/10.1080/00063657.2014.950942, more
 • Peer reviewed article Fijn, R.C.; de Jong, J.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Poot, M.J.M. (2017). GPS-tracking and colony observations reveal variation in offshore habitat use and foraging ecology of breeding Sandwich Terns. J. Sea Res. 127: 203-211. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2016.11.005, more
 • Hostens, K.; Courtens, W.; Craeymeersch, J.; Goudswaard, P.C.; Houziaux, J.-S.; Merckx, B.; Van Hoey, G.; Kerckhof, F.; Perdon, K.J.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.; Vigin, L.; Vincx, M.; Degraer, S. (2013). Invasive American razor clam Ensis directus in Belgian waters: a true opportunity for shell-fisheries?, in: Robbens, J. et al. (Ed.) Non-indigenous species in the North-East Atlantic. Ostend, 20-22 November 2013: Book of abstracts. VLIZ Special Publication, 66: pp. 43, more
 • Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Craeymeersch, J.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Degraer, S. (2010). Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: ecological consequences and fishery perspectives. ILVO/INBO/Mariene Biologie. Universiteit Gent/MUMM/Wageningen UR. IMARES: Belgium. 1 poster pp., more
 • Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Merckx, B.; Vincx, M.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Craeymeersch, J.; Van Hoey, G.; Hostens, K.; Degraer, S. (2010). Invasion of the southern bight of the North Sea by Ensis directus: ecological consequences and fishery perspectives. C.M. - Int. Counc. Explor. Sea 2010(K:22): 10, more
 • Houziaux, J.-S.; Craeymeersch, J.; Merckx, B.; Kerckhof, F.; Van Lancker, V.; Courtens, W.; Stienen, E.; Perdon, K.J.; Goudswaard, P.C.; Van Hoey, G.; Virgin, L.; Hostens, K.; Vincx, M.; Degraer, S. (2012). 'EnSIS' - Ecosystem Sensitivity to Invasive Species. Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 105 pp., more
 • Kuijken, E.; Verscheure, C.; Courtens, W. (2008). Overwinterende ganzen, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28: pp. 90-94, more
 • Maebe, S.; Vogt, J.-P.; Courtens, W. (2012). Olievervuiling op zee, in: Maelfait, H. et al. (Ed.) Het Kustkompas: indicatoren als wegwijzers voor een duurzaam kustbeheer. pp. 39, more
 • Poot, M.J.M.; Fijn, R.C.; Boudewijn, T.J.; de Jong, J.; van Horssen, P.W.; Japink, M.; Van den boogaard, B.; Bergsma, J.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Wolf, P.A.; Hoekstein, M.S.J.; Lilipaly, S.J. (2014). Perceel vogels – Grote stern en visdief, in: Prins, T.C. et al. (Ed.) PMR monitoring natuurcompensatie Voordelta. Eindrapport 1e fase 2009-2013 Deel B. Deltares Report, 1200672-000-ZKS-0043: pp. 419-659, more
 • Poot, M.J.M.; Fijn, R.C.; Boudewijn, T.J.; Heunks, C.; de Jong, J.; Courtens, W.; Verstraete, H.; Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Wolf, P.A.; Hoekstein, M.S. J.; Lilipaly, S.J. (2015). PMR-NCV Jaarrapport Vogels 2014: Voortgang onderzoek sterns & zee-eenden in de Voordelta en Delta. Bureau Waardenburg Rapport, 15-084. Bureau Waardenburg: Culemborg. 115 pp., more
 • Sotillo, A.; Courtens, W.; Depestele, J.; Stienen, E.; Vincx, M. (2012). Seabirds and fishery discards in the Southern North Sea, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts - VLIZ Young Marine Scientists' Day. Brugge, Belgium, 24 February 2012. VLIZ Special Publication, 55: pp. 76, more
 • Peer reviewed article Sotillo, A.; Depestele, J.; Courtens, W.; Vincx, M.; Stienen, E.W.M. (2014). Consumption of discards by Herring Gulls Larus argentatus and Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus off the Belgian coast in the breeding season. Ardea 102(2): 195-205. hdl.handle.net/10.5253/arde.v102i2.a9, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.; Vincx, M.; Degraer, S. (2004). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. Afdeling Waterwegen Kust/Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Belgium. 201 pp., more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Van Lancker, V.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). How may beach nourishment affect the sandy beach ecosystem? The case of Belgian beaches, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 557-568, more
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2006). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review. Aquat. Conserv. 16(4): 419-435. dx.doi.org/10.1002/aqc.733, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). Beach nourishment: an ecologically sound coastal defence alternative? A review, in: Speybroeck, J. Ecologie van macrobenthos als een basis voor een ecologische bijsturing van strandsuppleties = Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach nourishment. pp. 45-63, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2007). The Belgian sandy beach ecosystem: a review, in: Speybroeck, J. Ecologie van macrobenthos als een basis voor een ecologische bijsturing van strandsuppleties = Ecology of macrobenthos as a baseline for an ecological adjustment of beach nourishment. pp. 22-44, more
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). The Belgian sandy beach ecosystem: a review. Mar. Ecol. (Berl.) 29(Suppl. 1): 171-185. dx.doi.org/10.1111/j.1439-0485.2008.00232.x, more
 • Peer reviewed article Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van Lancker, V.R.M.; Van Landuyt, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2008). The Belgian sandy beach ecosystem: a review, in: Advances in sandy shore ecology: Proceedings of the Fourth International Sandy Beach Symposium. Marine Ecology (Berlin), 29(Suppl. 1): pp. 171-185, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M. [s.d.]. Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" tijdens het broedseizoen 2005, in: , more
 • Peer reviewed article Stienen, E.; Courtens, W.; Everaert, J.; Van de walle, M. (2008). Sex-biased mortality of common terns in wind farm collisions. Condor 110(1): 154-157. dx.doi.org/10.1525/cond.2008.110.1.154, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2009). Why sandwich terns Sterna sandvicensis work hard in The Netherlands and live leisurely in Belgium, in: Stienen, E. et al. Seabird Group 10th International Conference Book of Abstracts, Brugge, Belgium 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication, 42: pp. 60, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2016). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11584874. INBO: Brussel. 37 pp., more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2016). 30 jaar kustbroedvogels in Zeebrugge. Vogelnieuws 26: 15-21, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2017). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2016. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(21). INBO: Brussel. 40 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.12901606, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Daelemans, R.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2018). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2017. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018 (64). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 41 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14735823, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Daelemans, R.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2018). De kustbroedvogels van het Zwin. Levende Nat. 119(4): 154-158, more
 • Stienen, E.; Courtens, W. (2004). Avifauna, in: Speybroeck, J. et al. Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem: eindrapport. pp. 152-200, more
 • Stienen, E.; Courtens, W. (2008). Highlights broedseizoen 2008 Sternenschiereiland Zeebrugge. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 3 pp., more
 • Stienen, E.; Courtens, W. (2009). 10 jaar Sternenschiereiland: een jubileum met gemengde gevoelens. Vogelnieuws 13: 19-25, more
 • Stienen, E.W. M; Adriaensen, P.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ tijdens het broedseizoen 2010, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ’V ‘Poldercomplex': resultaten van het zesde jaar (broedseizoen 2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.30: pp. 5-16, more
 • Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Courtens, W. (2004). Inschatting van de impact van het Tricolor-incident op de aantallen en soorten zeevogels in Belgische wateren op lange termijn, in: Stienen, E.W.M. et al. Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136: pp. 42-58, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2004). Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 54 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Courtens, W.; Kuijken, E. (2004). Strandingen van vogels langs de Belgische kust in de winter 2003-2004, in: Stienen, E.W.M. et al. Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136: pp. 7-20, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2004). Maaganalyses van gestrande Noordse stormvogels, in: Stienen, E.W.M. et al. Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136: pp. 21-25, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2005). Harbouring nature: port development and dynamic birds provide clues for conservation, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 381-392, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2006). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ tijdens het broedseizoen 2006, in: Eindrapport monitoring SBZ-V "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" en SBZ-V "Poldercomplex": resultaten van het eerste jaar. Adviesnota INBO, IN.A.2006.8: pp. 5-14, more
 • Stienen, E.W.M.; Vanermen, N.; Courtens, W. (2007). Veranderingen in het broedbestand van Zilvermeeuw en Kleine Mantelmeeuw te Zeebrugge in het verleden en te verwachten veranderingen in de nabije toekomst. Adviesnota INBO. INBO: Brussel. 24 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2014). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2013. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014(INBO.R.2014.5069870). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 43 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2014). 50 jaar vogelstrandingen aan de Belgische kust. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.5069823. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 38 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2015). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.7299133. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussels. 45 pp., more
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Brenninkmeijer, A.; Courtens, W. (2015). Intra-specific plasticity in parental investment in a long-lived single-prey loader . J. Ornithol. 156(3): 699-710. hdl.handle.net/10.1007/s10336-015-1170-0, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2015). Long-term studies make sense: 50 years of beached bird surveys suggest a strong decrease in oil pollution in Belgian marine waters, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 124, more
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Aelterman, B.; Courtens, W.; Feys, S.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Bouten, W.; Buijs, R.-J.; Kavelaars, M.; Müller, W.; Herman, D.; Matheve, H.; Sotillo, A.; Lens, L. (2016). GPS tracking data of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast. ZooKeys 555(555): 115-124. hdl.handle.net/10.3897/zookeys.555.6173, more
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2017). Long-term monitoring study of beached seabirds shows that chronic oil pollution in the southern North Sea has almost halted. Mar. Pollut. Bull. 115(1-2): 194-200. hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2016.12.019, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W. (2004). Havenactiviteiten en grote meeuwen: advies inzake de ingebruikname van enkele broedgebieden van grote meeuwen in de voorhaven van Zeebrugge. Advies van het Instituut voor Natuurbehoud, A.2004.127. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 7 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W. (2007). De betekenis van een zandbank voor Heist voor de avifaunas, in: "De zandbank te Heist, een boeiend fenomeen", Seminarie Scharpoord Knokke-Heist, 19 oktober 2007: abstracts en powerpoint presentations. pp. 1-18, more
 • Vanaverbeke, J.; Franco, M.A.; Remerie, T.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Moodley, L.; Soetaert, K.; van Oevelen, D.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Draisma, S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Volckaert, F.A.M.J.; Van den Eynde, D. (2007). Higher trophic levels in the southern North Sea “TROPHOS”: Final report EV/25. Belgian Science Policy: Brussel. 89 pp., more
 • Vanaverbeke, J.; Courtens, W.; Deneudt, K.; Franco, M.A.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Moodley, L.; Pampoulie, C.; Provoost, P.; Remerie, T.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Vanden Berghe, E.; Van de walle, M.; van Oevelen, D.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2007). TROPHOS: Fundamental research for policy and sustainable management, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 21-81, more
 • Vanaverbeke, J.; Braeckman, U.; Claus, S.; Courtens, W.; De Hauwere, N.; Degraer, S.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Mees, J.; Merckx, B.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.; Vincx, M. (2009). Long-term data from the Belgian Continental Shelf in the framework of science-based management of the coastal North Sea: Report of the WestBanks integrative workshop, October 2008. Belgian Science Policy: Brussel. 23 pp., more
 • Vanaverbeke, J.; Braeckman, U.; Cuveliers, E.L.; Courtens, W.; Huyse, T.; Lacroix, G.; Larmuseau, M.H.D.; Maes, G.E.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Remerie, T.; Savina, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Verstraete, H.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2009). Understanding benthic, pelagic and airborne ecosystem interactions in shallow coastal seas. "Westbanks": Final Report Phase 1. Belgian Science Policy: Brussel. 46 pp., more
 • Vanaverbeke, J.; Braarup, A.B.; Braeckman, U.; Courtens, W.; Cuveliers, E.; Deneudt, K.; Goffin, A.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Lacroix, G.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Provoost, P.; Rabaut, M.; Remerie, T.; Savina, M.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Verstraete, H.; Volckaert, F.; Vincx, M. (2011). Understanding benthic, pelagic and airborne ecosystem interactions in shallow coastal seas. "Westbanks": Final Report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 82 pp., more
 • Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Courtens, W.; Stienen, E.W.M. (2011). Monitoring the effects of offshore wind farms: evaluating changes in fishing effort using Vessel Monitoring System data: targeted monitoring results, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Selected findings from the baseline and targeted monitoring. pp. 83-92, more
 • Vandendriessche, S.; Hostens, K.; Courtens, W.; Stienen, E. (2013). Fisheries activities change in the vicinity of offshore wind farms, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 81-85, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2006). Referentiestudie van de avifauna van de Thorntonbank. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2006-22. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 131 pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2009). Monitoring van de effecten van offshore windmolenparken op zeevogels. Vogelnieuws 12: 4-9, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2010). Seabirds & offshore wind farms: Monitoring results 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010(12). INBO: Brussel. 37 pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2010). Monitoring seabird displacement effects by offshore wind farms: a modeling approach, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 133-152, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Seabirds & offshore wind farms: power and impact analyses 2010, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Selected findings from the baseline and targeted monitoring. pp. 93-129, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Verschelde, P.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Seabirds & offshore windfarms monitoring results 2010: power and impact analyses. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.22. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. 60 pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Monitoring displacement effects of the Thorntonbank wind farm on seabirds. Poster presentation. INBO: Brussel. 1 poster pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verschelde, P.; Verstraete, H. (2012). Seabirds & offshore wind farms: Monitoring results 2011. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2012.25. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. 61 pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verschelde, P.; Verstraete, H. (2012). Seabirds & Offshore Wind Farms: Monitoring Results 2011, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 85-109, more
 • Vanermen, N.; Brabant, R.; Stienen, E.; Courtens, W.; Onkelinx, T.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Degraer, S. (2013). Bird monitoring at the Belgian offshore wind farms: results after five years of impact assessment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 49-61, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2013). Attraction of seabirds, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 163-165, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Onkelinx, T.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2013). Bird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea. Assessing seabird displacement effects. Errata published and added in 2014. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.755887. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 + annexes + errata pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2014). “Zeevogel uit het sop gelicht” - Dwergmeeuw. Vogelnieuws 22: 14-19, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2015). 'Zeevogel uit het sop gelicht': grote jager. Vogelnieuws 25: 17-19, more
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2015). Seabird avoidance and attraction at an offshore wind farm in the Belgian part of the North Sea. Hydrobiologia 756(1): 51-61. hdl.handle.net/10.1007/s10750-014-2088-x, more
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Onkelinx, T.; Verschelde, P.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2015). Assessing seabird displacement at offshore wind farms: power ranges of a monitoring and data handling protocol. Hydrobiologia 756(1): 155-167. hdl.handle.net/10.1007/s10750-014-2156-2, more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2016). Seabird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Updated results for the Bligh Bank & first results for the Thorntonbank, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 185-220, more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2016). Seabird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Updated results for the Bligh Bank & first results for the Thorntonbank. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11861538. INBO: Brussel. 42 pp., more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Zeevogel uit het sop gelicht: noordse stormvogel. Vogelnieuws: ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 29: 25-30, more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Seabird monitoring at the Thornton Bank offshore wind farm: Updated seabird displacement results as an explorative assessment of large gull behaviour inside the wind farm area, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 85-114, more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Zeevogels uit het sop gelicht: zeekoet en alk. Vogelnieuws 27: 18-23, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2018). Seabird displacement at offshore wind farms: effect versus impact, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 29, more
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Courtens, W. (2008). Vogelstrandingen langs de Vlaamse kust tijdens de winter 2006/07. Vogelnieuws 10: 4-9, more
 • Verstraete, H.; Van de walle, M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verbelen, D.; De Bie, J.; D'heer, J.; Kuijken, E.; Verschuere, C.; Van De Meutter, F.; Vriens, L. (2015). Vogelmonitoring van het SBZ-V 'Poldercomplex' en monitoring van de compensatie-inrichtingen voor de Achterhaven van Zeebrugge a.d.h.v. 3 parameters: vegetatie, broedvogels en hydrologie 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.9535155. INBO: Brussel. 190 pp., more
 • Peer reviewed article Wisz, M.; Dendoncker, N.; Madsen, J.; Rounsevell, M.; Jespersen, M.; Kuijken, E.; Courtens, W.; Verscheure, C.; Cottaar, F. (2008). Modelling pink-footed goose (Anser brachyrhynchus) wintering distributions for the year 2050: potential effects of land-use change in Europe. Diversity Distrib. 14(5): 721-731. dx.doi.org/10.1111/j.1472-4642.2008.00476.x, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets