IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Consemulder, Jaap

Project  Top | Publications | Project 
  • Natuurcompensation programme Expansion Westerschelde, more

Publications (7)  Top | Publications | Project 
    split up
  • Consemulder, J. (2000). Beperkte toestandbeschrijving van de monding van de Westerschelde (KTS Voordelta). Werkdocument RIKZ, 2000.812x. RIKZ: Middelburg. 43 pp., more
  • Consemulder, J.; Storm, C.; Houmes, W. (1998). Experimentele schorverdedigingen: kleibekleding Anna Jacobapolder bezinkvelden Zuidgors. Een evaluatie van de aanleg en het functioneren van twee experimentele schorverdedigingen in de Oosterschelde en Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.017. RWS, RIKZ: Middelburg. 72 + bijlagen pp., more
  • Consemulder, J.; Liek, G.-J. (2002). Een natuurlijke opwaardering: beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.055. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 84 pp., more
  • de Jong, D.J.; Consemulder, J.; Hendrikse, K. (1993). Veranderingen in het voorland van 5 schorgebieden in de Westerschelde. Notitie GWAO, 93.826X. RWS, DGW: Middelburg. 5 + bijlagen pp., more
  • Van den Bergh, E.; Van Damme, S.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Baten, I.; Meire, P.; Consemulder, J.; Willemse, B.S.; Hoeksema, R.; Haas, H.; Kornman, B.A. (2003). Voorstel voor natuurontwikkelingsmaatregelen ten behoeve van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium: op basis van een ecosysteemanalyse en verkenning van de mogelijke maatregelen om het streefbeeld natuurlijkheid van de Lange Termijn Visie te bereiken. Werkdocument RIKZ, 2003.825x. [S.n.]: [s.l.]. 99 pp., more
  • Vroon, J.H.; Consemulder, J.; Rotmensen, G.J. (1996). Watersysteemverkenningen 1996. RIZA werkdocument, 96,134x. [S.n.]: [s.l.]. 41 pp., more
  • Vroon, J.H.; Consemulder, J.; Rotmensen, G.J. (1996). WSV-doelgroepstudie scheepvaart Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB-96.134x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 41 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications | Project