IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Van de walle, Marc

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Biodiversiteit en Natuurlijk Milieu; Onderzoeksgroep Ecosysteemdiversiteit, more
 • Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-525 03 19
  GSM: +32-(0)498-44 81 59
  E-mail:
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
 

Projects (4)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Monitoren natuurwaarden in de voor- en achterhaven van Zeebrugge, more
 • Strandingen van zeevogels langs de Vlaamse kust, more
 • Understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas, more
 • Vogels als indicatoren voor het Noordzee- en kustecosysteem, more

Datasets (4)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
 • Bird tracking - GPS tracking of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast, more
 • Breeding Birds SPA Poldercomplex (Gis locations), more
 • Crgulls: Observations of Belgian color ring-marked gulls from 1999 until 2010, more
 • Study of birds in Zeebrugge, more

Publications (81)  Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets 
  ( 8 peer reviewed ) split up
 • Adriaens, P.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Verbelen, D. (2012). Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ-V ‘Poldercomplex’: resultaten van het zevende jaar (2011-2012). Broedseizoen 2011 en winterhalfjaar 2011/2012. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2012.27. INBO: Brussel. 109 pp., more
 • Braarup Cuykens, A.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Vanden Eede, S.; Stienen, E.W.M.; Vincx, M. (2010). Studie over de impact van zandsuppleties op het ecosysteem - fase 5: Eindrapport. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.36. INBO/Universiteit Gent: Brussel. 64 pp., more
 • Brabant, R.; Degraer, S.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Vigin, L.; Van den Eynde, D.; Vincx, M.; De Maersschalck, V.; Vanden Eede, S.; Reubens, J.; Hostens, K.; Wittoeck, J.; Cooreman, K.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Henriet, J.-P.; Versteeg, W.; Staelens, P.; Vercruysse, J.; Van Rooij, D. (2009). Scientific monitoring of the impact of offshore windfarms on the marine environment, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 28, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Vercruysse, H. [s.d.]. Grote meeuwen in Zeebrugge: problemen en oplossingen, in: , more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2007). Het broedseizoen 2007 te Zeebrugge: een eerste impressie. Vogelnieuws 8: 16-18, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2008). Nieuws van het Sternenschiereiland te Zeebrugge. Vogelnieuws 11: 13-16, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Verbelen, D.; Van de walle, M. (2008). Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 101 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2008). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' tijdens het broedseizoen 2007, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en SBZV 'Poldercomplex': Resultaten van het derde jaar (2007- 2008). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.28: pp. 5-15, more
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2008). Gemengd broedpaar Dougalls stern met Dougalls X visdief-hybride in Zeebrugge (België) = Mixed breeding pair roseate tern and hybrid roseate X common tern in Zeebrugge, Belgium. Sula 21(3): 123-131, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2008). Sternen te Zeebrugge: broeden op een kunstmatig schiereiland. Mens vogel 46(1): 30-37, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D. (2009). Monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vierde jaar (2008-2009). Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.38. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. 78 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; Adams, Y.; Daemen, E. (2009). Tussentijds rapport monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ'V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009(59). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 107 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2009). Mammals of the ‘deep’: shipbased surveys of cetaceans in the Belgian part of the North Sea (1992-2008), in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 32, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; De Bie, J.; Adams, Y. (2010). Eindrapport monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Broedseizoen 2009. Winterhalfjaar 2009/'10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.59. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 41 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2010). Monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' tijdens het broedseizoen 2009, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring van de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de SBZ-V 'Poldercomplex': resultaten van het vijfde jaar (2009-2010). Broedseizoen 2009. Winterhalfjaar 2009/'10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2010.49: pp. 5-18, more
 • Courtens, W.; Stienen, E.W.M.; Adriaens, P.; Van de walle, M.; Verbelen, D.; Adams, Y.; De Bie, J. (2011). Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ’V ‘Poldercomplex': resultaten van het zesde jaar (broedseizoen 2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.30. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 106 pp., more
 • Courtens, W.; Stienen, E.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Vanermen, N. (2016). Up shit creek: new sampling method reveals foraging decisions of a specialised seabird, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Brugge, Belgium, 12 February 2016. VLIZ Special Publication, 75: pp. 28, more
 • Peer reviewed article Courtens, W.; Verstraete, H.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Stienen, E.W.M. (2017). Faecal samples reveal the diet of breeding adult Sandwich terns Thalasseus sandvicensis in Belgium and the southern part of the Netherlands. J. Sea Res. 127: 182-193. https://hdl.handle.net/10.1016/j.seares.2017.03.014, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Braeckman, U.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Haelters, J.; Hostens, K.; Jacques, T.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Reubens, J.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Van Colen, C.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vigin, L.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2009). Monitoring the impact of offshore windfarms on the marine environment: an obligate multidisciplinary and integrated programme, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 49, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Di Marcantonio, M.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houthave, R.; Kerckhof, F.; Melotte, J.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vandendriessche, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Verstraete, H.; Vincx, M.; Jacques, T.G. (2010). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 1-8, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Rabaut, M.; Reubens, J.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vigin, L.; Vincx, M. (2011). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Selected findings from the baseline and targeted monitoring. pp. 1-7, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Derweduwen, J.; Haelters, J.; Hostens, K.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Rumes, B.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Van de Walle, M.; Vanermen, N.; Van Roy, W.; Verschelde, P.; Vigin, L.; Vincx, M.; Willems, T. (2012). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 1-8, more
 • Degraer, S.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalk, V.; De Mesel, I.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 9-13, more
 • Degraer, S.; De Mesel, I.; Baeye, M.; Botteldooren, D.; Brabant, R.; Coates, D.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Dekoninck, L.; De Maersschalck, V.; Deschutter, Y.; Derweduwen, J; Di Marcantonio, M.; Dulière, V.; Fettweis, M.; Francken, F.; Haelters, J.; Haerens, P.; Hostens, K.; Houthaeve, R.; Houziaux, J.-S.; Kerckhof, F.; Mathys, M.; Norro, A.; Onkelinx, T.; Reubens, J.; Rumes, B.; Sas, M.; Stienen, E.W.M.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanden Eede, S.; Van den Eynde, D.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Van Hoey, G.; Vanhulle, A.; Van Lancker, V.; Van Renterghem, T.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vincx, M. (2013). Optimising the future Belgian offshore wind farm monitoring programme, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 193-197, more
 • Degraer, S.; Rumes, B.; Alsebai, M.; Botteldooren , D.; Brabant, R.; Courtens, W.; Debusschere, E.; Derweduwen, J.; De Mesel, I.; Erkman, A.; Haelters, J.; Hostens, K.; Kerckhof, F.; Lafontaine, R.-M.; Laurent, Y.; Moens, T.; Norro, A.; Persoon, K.; Ranson, J.; Reubens, J.; Smith, A.; Stienen, E.W.M.; Ribeiro da Costa, A.M.; Torreele, E.; Vanaverbeke, J.; Vandendriessche, S.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Vidao, J.; Vincx, M.; Wittoeck, J. (2016). Executive summary, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. i-ix, more
 • Degraer, S.; Brabant, R.; Braeckman, U.; Colson, L.; Courtens, W.; De Backer, A.; Debusschere, E.; Deneudt, K.; Haelters, J.; Hostens, K.; Kerckhof, F.; Moens, T.; Norro, A.; Reubens, J.; Ranson, J.; Rumes, B.; Stienen, E.; Vanermen, N.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2017). Executive summary: A continued move towards integration and quantification, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 7-11, more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Dasseville, R.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Lionard, M.; Maelfait, J.-P.; Sabbe, K.; Stienen, E.W.M.; Van den Broeck, K.; Van de walle, M.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vyverman, W.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). Biologische evaluatie van elf strandzones langs de Vlaamse kust - B.E.S.T.: Eindrapport. Instituut voor Natuurbehoud/KBIN/Universiteit Gent: Gent. 181, tab., fig., maps pp., more
 • Speybroeck, J.; Bonte, D.; Courtens, W.; Gheskiere, T.; Grootaert, P.; Maelfait, J.-P.; Mathys, M.; Provoost, S.; Sabbe, K.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Van Lancker, V.; Van Landuyt, W.; Vercruysse, E.; Vincx, M.; Degraer, S. (2005). How may beach nourishment affect the sandy beach ecosystem? The case of Belgian beaches, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 557-568, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M. [s.d.]. Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" tijdens het broedseizoen 2005, in: , more
 • Peer reviewed article Stienen, E.; Courtens, W.; Everaert, J.; Van de walle, M. (2008). Sex-biased mortality of common terns in wind farm collisions. Condor 110(1): 154-157. dx.doi.org/10.1525/cond.2008.110.1.154, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2009). Why sandwich terns Sterna sandvicensis work hard in The Netherlands and live leisurely in Belgium, in: Stienen, E. et al. Seabird Group 10th International Conference Book of Abstracts, Brugge, Belgium 27-30 March 2009. VLIZ Special Publication, 42: pp. 60, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2016). 30 jaar kustbroedvogels in Zeebrugge. Vogelnieuws 26: 15-21, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2016). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V 'Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist' en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2015. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11584874. INBO: Brussel. 37 pp., more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2017). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2016. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2017(21). INBO: Brussel. 40 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.12901606, more
 • Stienen, E.; Courtens, W.; Daelemans, R.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2018). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2017. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2018 (64). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 41 pp. https://hdl.handle.net/10.21436/inbor.14735823, more
 • Stienen, E.W. M; Adriaensen, P.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ tijdens het broedseizoen 2010, in: Courtens, W. et al. Eindrapport monitoring van de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de SBZ’V ‘Poldercomplex': resultaten van het zesde jaar (broedseizoen 2010). Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.30: pp. 5-16, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2004). Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136. Instituut voor Natuurbehoud: Brussel. 54 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Courtens, W.; Kuijken, E. (2004). Strandingen van vogels langs de Belgische kust in de winter 2003-2004, in: Stienen, E.W.M. et al. Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136: pp. 7-20, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2004). Maaganalyses van gestrande Noordse stormvogels, in: Stienen, E.W.M. et al. Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136: pp. 21-25, more
 • Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Courtens, W. (2004). Inschatting van de impact van het Tricolor-incident op de aantallen en soorten zeevogels in Belgische wateren op lange termijn, in: Stienen, E.W.M. et al. Interacties tussen antropogene activiteiten en de avifauna in de Belgische zeegebieden. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, 2004.136: pp. 42-58, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Van Waeyenberge, J.; Kuijken, E. (2005). Harbouring nature: port development and dynamic birds provide clues for conservation, in: Herrier, J.-L. et al. (Ed.) Proceedings 'Dunes and Estuaries 2005': International Conference on nature restoration practices in European coastal habitats, Koksijde, Belgium 19-23 September 2005. VLIZ Special Publication, 19: pp. 381-392, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2006). Evaluatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ tijdens het broedseizoen 2006, in: Eindrapport monitoring SBZ-V "Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist" en SBZ-V "Poldercomplex": resultaten van het eerste jaar. Adviesnota INBO, IN.A.2006.8: pp. 5-14, more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2014). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2013. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2014(INBO.R.2014.5069870). Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 43 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2014). 50 jaar vogelstrandingen aan de Belgische kust. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2014.5069823. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 38 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2015). Monitoring van kustbroedvogels in de SBZ-V ‘Kustbroedvogels te Zeebrugge-Heist’ en de westelijke voorhaven van Zeebrugge tijdens het broedseizoen 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.7299133. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussels. 45 pp., more
 • Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2015). Long-term studies make sense: 50 years of beached bird surveys suggest a strong decrease in oil pollution in Belgian marine waters, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Young Scientists’ Day. Brugge, Belgium, 20 February 2015. VLIZ Special Publication, 71: pp. 124, more
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Desmet, P.; Aelterman, B.; Courtens, W.; Feys, S.; Vanermen, N.; Verstraete, H.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Hernandez, F.; Houthoofdt, R.; Vanhoorne, B.; Bouten, W.; Buijs, R.-J.; Kavelaars, M.; Müller, W.; Herman, D.; Matheve, H.; Sotillo, A.; Lens, L. (2016). GPS tracking data of Lesser Black-backed Gulls and Herring Gulls breeding at the southern North Sea coast. ZooKeys 555(555): 115-124. hdl.handle.net/10.3897/zookeys.555.6173, more
 • Peer reviewed article Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Vanermen, N.; Verstraete, H. (2017). Long-term monitoring study of beached seabirds shows that chronic oil pollution in the southern North Sea has almost halted. Mar. Pollut. Bull. 115(1-2): 194-200. hdl.handle.net/10.1016/j.marpolbul.2016.12.019, more
 • Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2010). Vogelstrandingen op de Vlaamse stranden winter 2009/10. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010.55. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 38 pp., more
 • Vanaverbeke, J.; Franco, M.A.; Remerie, T.; Vanreusel, A.; Vincx, M.; Moodley, L.; Soetaert, K.; van Oevelen, D.; Courtens, W.; Stienen, E.; Van de walle, M.; Deneudt, K.; Vanden Berghe, E.; Draisma, S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Volckaert, F.A.M.J.; Van den Eynde, D. (2007). Higher trophic levels in the southern North Sea “TROPHOS”: Final report EV/25. Belgian Science Policy: Brussel. 89 pp., more
 • Vanaverbeke, J.; Courtens, W.; Deneudt, K.; Franco, M.A.; Gysels, E.S.; Hellemans, B.; Huyse, T.; Larmuseau, M.; Mees, J.; Moodley, L.; Pampoulie, C.; Provoost, P.; Remerie, T.; Soetaert, K.; Stienen, E.W.M.; Vanden Berghe, E.; Van de walle, M.; van Oevelen, D.; Volckaert, F.A.M.; Vincx, M. (2007). TROPHOS: Fundamental research for policy and sustainable management, in: Calewaert, J.-B. et al. (Ed.) Science and sustainable management of the North Sea: Belgian case studies. pp. 21-81, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2006). Referentiestudie van de avifauna van de Thorntonbank. Rapport Instituut voor Natuurbehoud, A.2006-22. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 131 pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2009). Monitoring van de effecten van offshore windmolenparken op zeevogels. Vogelnieuws 12: 4-9, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2010). Seabirds & offshore wind farms: Monitoring results 2009. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2010(12). INBO: Brussel. 37 pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2010). Monitoring seabird displacement effects by offshore wind farms: a modeling approach, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Early environmental impact assessment and spatio-temporal variability. pp. 133-152, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Monitoring displacement effects of the Thorntonbank wind farm on seabirds. Poster presentation. INBO: Brussel. 1 poster pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Verschelde, P.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Seabirds & offshore windfarms monitoring results 2010: power and impact analyses. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2011.22. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussels. 60 pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M. (2011). Seabirds & offshore wind farms: power and impact analyses 2010, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Selected findings from the baseline and targeted monitoring. pp. 93-129, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verschelde, P.; Verstraete, H. (2012). Seabirds & offshore wind farms: Monitoring results 2011. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2012.25. Research Institute for Nature and Forest (INBO): Brussel. 61 pp., more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verschelde, P.; Verstraete, H. (2012). Seabirds & Offshore Wind Farms: Monitoring Results 2011, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Heading for an understanding of environmental impacts. pp. 85-109, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Onkelinx, T.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2013). Bird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea. Assessing seabird displacement effects. Errata published and added in 2014. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2013.755887. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 98 + annexes + errata pp., more
 • Vanermen, N.; Brabant, R.; Stienen, E.; Courtens, W.; Onkelinx, T.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Vigin, L.; Degraer, S. (2013). Bird monitoring at the Belgian offshore wind farms: results after five years of impact assessment, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 49-61, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2013). Attraction of seabirds, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Learning from the past to optimise future monitoring programmes. pp. 163-165, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2014). “Zeevogel uit het sop gelicht” - Dwergmeeuw. Vogelnieuws 22: 14-19, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.W.M.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2015). 'Zeevogel uit het sop gelicht': grote jager. Vogelnieuws 25: 17-19, more
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Onkelinx, T.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2015). Seabird avoidance and attraction at an offshore wind farm in the Belgian part of the North Sea. Hydrobiologia 756(1): 51-61. hdl.handle.net/10.1007/s10750-014-2088-x, more
 • Peer reviewed article Vanermen, N.; Onkelinx, T.; Verschelde, P.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2015). Assessing seabird displacement at offshore wind farms: power ranges of a monitoring and data handling protocol. Hydrobiologia 756(1): 155-167. hdl.handle.net/10.1007/s10750-014-2156-2, more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2016). Seabird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Updated results for the Bligh Bank & first results for the Thorntonbank, in: Degraer, S. et al. (Ed.) Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Environmental impact monitoring reloaded. pp. 185-220, more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E.W.M. (2016). Seabird monitoring at offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: Updated results for the Bligh Bank & first results for the Thorntonbank. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2016.11861538. INBO: Brussel. 42 pp., more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Seabird monitoring at the Thornton Bank offshore wind farm: Updated seabird displacement results as an explorative assessment of large gull behaviour inside the wind farm area, in: Degraer, S. et al. Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea: A continued move towards integration and quantification. pp. 85-114, more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Zeevogel uit het sop gelicht: noordse stormvogel. Vogelnieuws: ornithologische nieuwsbrief van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 29: 25-30, more
 • Vanermen, N.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H.; Stienen, E. (2017). Zeevogels uit het sop gelicht: zeekoet en alk. Vogelnieuws 27: 18-23, more
 • Vanermen, N.; Stienen, E.; Courtens, W.; Van de walle, M.; Verstraete, H. (2018). Seabird displacement at offshore wind farms: effect versus impact, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts – VLIZ Marine Scientist Day. Bredene, Belgium, 21 March 2018. VLIZ Special Publication, 80: pp. 29, more
 • Peer reviewed article Vercruijsse, H.J.P.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2006). Grote Mantelmeeuw Larus marinus als nieuwe broedvogel in België. Natuur.Oriolus 72(1): 1-3, more
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2007). Strandtellingen van aangespoelde vogels tijdens de winter 2006/2007. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2007.21. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Belgium. 43 pp., more
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2008). Monitoring Vlaamse stranden - winter 2007/08. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2008.38. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 52 pp., more
 • Verstraete, H.; Stienen, E.; Van de walle, M. (2008). Beached birds on the Flemish beaches, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 72, more
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2008). Stranded birds on the Flemish beaches. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek: Brussel. 1 poster pp., more
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M.; Courtens, W. (2008). Vogelstrandingen langs de Vlaamse kust tijdens de winter 2006/07. Vogelnieuws 10: 4-9, more
 • Verstraete, H.; Stienen, E.W.M.; Van de walle, M. (2009). Vogelstrandingen op de Vlaamse stranden - winter 2008/09. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, R.2009.60. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO): Brussel. 43 pp., more
 • Verstraete, H.; Van de walle, M.; Courtens, W.; Vanermen, N.; Verbelen, D.; De Bie, J.; D'heer, J.; Kuijken, E.; Verschuere, C.; Van De Meutter, F.; Vriens, L. (2015). Vogelmonitoring van het SBZ-V 'Poldercomplex' en monitoring van de compensatie-inrichtingen voor de Achterhaven van Zeebrugge a.d.h.v. 3 parameters: vegetatie, broedvogels en hydrologie 2014. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.R.2015.9535155. INBO: Brussel. 190 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects | Datasets