IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Bogaert, Johan

Institute  Top | Institute | Publications 
    Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid (MNE), more
 

Publications (4)  Top | Institute | Publications 
    split up
  • Bogaert, J. (2001). De realisatie van overstromingsgebieden in Vlaanderen: een case study, in: Symposium ruimte voor water, de beste verzekering tegen wateroverlast, Brussel, 15 mei 2001. pp. 1-3, more
  • Bogaert, J.; Nuyts, R.; Ramaekers, P.; Van den Broek, G.; Van Meel, G.; Verreet, G.; Willems, K. (1991). Het Schelde-estuarium: de moeilijke ontmoeting tussen de rivier en de zee. Thesis. Universitaire Instelling Antwerpen. Instituut voor Milieukunde: Antwerpen. Diff. pag. pp., more
  • Bogaert, J.; Candries, M.; Dammans, J.; De Roeck, L.; Haelwaeters, D.; Heylen, J.; Laurent, J.; Raman, L.; Reenaers, L.; Vandecasteele, J.; Vandenabeele, P.; Duhoux, L. (1994). Waterkwaliteitsproblematiek van het Zeekanaal Brussel-Rupel (Willebroekse Vaart): stand van zaken en aanzet tot gecoördineerd actieplan. [S.n.]: [s.l.]. 107 pp., more
  • Crabbé, A.; Opdebeeck, S.; Bogaert, J.; Leroy, P.; De Sutter, R.; Brion, C.; Lamote, A.; Vanneuville, W.; Calcoen, S.; Van Zeebroeck, M.; Zaman, J.; Peeters, B. (2011). Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen: onderzoeksrapport van de Universiteit Antwerpen in opdracht van de dienst Milieurapportering van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA. MIRA-onderzoeksrapporten, 06. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. ISBN 9789080402089. 103 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications