IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Augustyn, Bea

Institute  Top | Institute | Publications 
  Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Aangelegenheden; Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, more
  Institutional address:
  A.-L. Vanhovestraat 45
  9600 Ronse
  Tel.: +32-(0)55-21 19 83
  Fax: +32-(0)55-21 19 83
  E-mail:
 

Publications (6)  Top | Institute | Publications 
  split up
 • Augustyn, B. (1986). Integratie van natuurwetenschappelijke en historische bronnen voor de ontginningsgeschiedenis van het zuidoostelijke Westerscheldegebied, in: van Trierum, M.C. et al. Landschap en bewoning rond de mondingen van Rijn, Maas en Schelde: a contribution to prehistoric, Roman and medieval archaeology. Teksten van lezingen gehouden tijdens het symposium te Rotterdam van 5-6 oktober 1984. Rotterdam papers, 5: pp. 137-146, more
 • Augustyn, B. (1992). Zeespiegelrijzing, transgressiefasen en stormvloeden in maritiem Vlaanderen tot het einde van de XVIde eeuw: een landschappelijke, ecologische en klimatologische studie in historisch perspectief. Reprinted ed. 2000. Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. Studia, 37-38. MSc Thesis. Algemeen Rijksarchief: Brussel. Vol.1 (1-389); Vol.2 (390-731) pp., more
 • Augustyn, B. (1995). De evolutie van het duinecosysteem in Vlaanderen in de Middeleeuwen: antropogene factoren versus zeespiegelrijzingstheorie = Evolution of the dune ecosystem in Flanders during the Middle Ages: anthropogenic factors versus sea level change theory. Hist. Geogr. Tijdschr. 13(1): 9-19, more
 • Augustyn, B. (2001). De landschapsgeschiedenis van de Lage Moere van Meetkerke (13de-20ste eeuw), in: Huys, E. et al. (Ed.) Polders en Wateringen: Studiedag georganiseerd te Damme op 19 mei 2000. pp. 55-62, more
 • Augustyn, B. (2004). De vroegste kaart van De Moeren. In de Steigers 11(3): 79-83, more
 • Augustyn, B. (2006). The earliest map of The Moeren (les Moëres), A° 1619. Published by the author(s): [s.l.]. 6, 1 map pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications