IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

De Charleroy, Daniel

Institute  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Afdeling Advies en Informatie; Aquatisch Beheer, more
  Direct contact at institute:
  Dwersbos 28
  1630 Linkebeek
  Tel.: +32 (0)2 362 58 22
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 

Projects (6)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations, more
 • Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, more
 • Onderzoek Kroeskarper in het Vlaamse Gewest, more
 • Onderzoek populatiegenetica van serpeling en kleine modderkruiper, more
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, more
 • Visstandsonderzoek en onderzoek naar vismigratie doorheen sluizen op het kanaal Brussel-Charleroi en het kanaal Brussel-Rupel, more

Datasets (3)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
 • Database fish migration bottlenecks, more
 • Effect of Temperature on the incubation of French Burbot eggs, more
 • Fish migration data from the canal to Charleroi and the seacanal Brussels-Scheldt, more

Publications (15)  Top | Institute | Publications | Projects | Datasets 
  ( 9 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Belpaire, C.; De Charleroy, D.; Thomas, K.; Van Damme, P.; Ollevier, F.P. (1989). Effects of eel restocking on the distribution of the swimbladder nematode Anguillicola crassus in Flanders, Belgium. J. Appl. Ichthyol. 5(3): 151-153, more
 • Belpaire, C.; De Charleroy, D. (Ed.) (1985). Onderzoek naar de gezondheidstoestand van vissen bestemd voor uitzetting. Laboratorium voor Ekologie en Faunabeheer: Leuven. 32 pp., more
 • Peer reviewed article De Charleroy, D.; Cannaerts, V.; Augustijn, H.; Grisez, L.; Boon, J.; Ollevier, F.P. (1990). An improved method for artificial infection of the European eel, Anguilla anguilla, with Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea). J. Appl. Ichthyol. 6: 182-188, more
 • Peer reviewed article De Charleroy, D.; Grisez, L.; Thomas, K.; Belpaire, C.; Ollevier, F.P. (1990). The life cycle of Anguillicola crassus. Dis. Aquat. Org. 8: 77-84, more
 • Geeraerts, C.; De Charleroy, D. (2003). Visstandonderzoek en onderzoek naar vismigratie doorheen sluizen op het kanaal naar charleroi en het zeekanaal brussel-schelde. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. 111 pp., more
 • Peer reviewed article Haenen, O.L.M.; Grisez, L.; De Charleroy, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.P. (1989). Experimentally induced infections of European eel Anguilla anguilla with Anguillicola crassus (Nematoda, Dracunculoidea) and subsequent migration of larvae. Dis. Aquat. Org. 7: 97-101, more
 • Peer reviewed article Haenen, O.L.M.; Grisez, L.; De Charleroy, D.; Belpaire, C.; Ollevier, F.P. (1991). Artificial infection of the European eel with third-stage larvae of the nematode Anguillicola crassus. J. Aquat. Anim. Health 3(4): 263-265. hdl.handle.net/10.1577/1548-8667(1991)003<0263:AIOTEE>2.3.CO;2, more
 • Peer reviewed article Harzevili, A.S.; De Charleroy, D.; Auwerx, J.; Vught, I.; Van Slycken, J.; Dhert, P.; Sorgeloos, P. (2003). Larval rearing of burbot (Lota lota L.) using Brachionus calyciflorus rotifer as starter food. J. Appl. Ichthyol. 19(2): 84-87, more
 • Peer reviewed article Harzevili, A.S.; Dooremont, I.; Vught, I.; Auwerx, J.; Quataert, P.; De Charleroy, D. (2004). First feeding of burbot, Lota lota (Gadidae, Teleostei) larvae under different temperature and light conditions. Aquac. Res. 35(1): 49-55. dx.doi.org/10.1111%2Fj.1365-2109.2004.00982.x, more
 • Peer reviewed article Harzevili, A.S.; Dooremont, I.; Vught, I.; Auwerx, J.; Quataert, P.; De Charleroy, D. (2004). Erratum: first feeding of burbot, Lota lota (Gadidae, Teleostei) larvae under different temperature and light conditions. Aquac. Res. 35(4): 419-422. dx.doi.org/10.1111/j.1365-2109.2004.01047.x, more
 • Monden, S.; De Charleroy, D.; Denayer, B. (1999). Studie naar de mogelijkheden van bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het ijzerbekken en het bekken van de Brugse polders. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Hoeilaart. , more
 • Shiri Harzevili, A.; De Charleroy, D.; Auwerx, J.; Vught, I.; Van Slycken, J. (2001). Larval rearing of chub, Leuciscus cephalus (L.) using decapsulated Artemia cysts as direct food, in: Hendry, C.I. et al. (Ed.) Larvi 2001: 3rd fish and shellfish larviculture symposium Gent, Belgium, September 3-6, 2001. Special Publication European Aquaculture Society, 30: pp. 551-554, more
 • Vanden Auweele, I.; De Charleroy, D.; Beyens, J. (1997). Studie naar de mogelijkheden van de bevordering van vismigratie op prioritaire waterlopen in het demerbekken. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie visserij, 1997(056). Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer: Groenendaal. , more
 • Peer reviewed article Vanheule, D.; Nevejan, N.; Chiers, K.; Meeus, W.; Harzevili, A.S.; Van Den Broeck, W.; De Charleroy, D.; Decostere, A. (2012). Hydrocephalus in burbot (Lota lota L.) larvae. Bull. Eur. Assoc. Fish Pathol. 32(3): 87-93, more
 • Viaene, P.; Mostaert, F.; Quataert, P.; Verbiest, H.; De Charleroy, D. (2004). Fish migration in polder areas: evaluation of a De Wit fishpass, in: de Jalón Lastra, D.G. et al. (Ed.) Proceedings of the Fifth International Symposium on Ecohydraulics. Aquatic Habitats: Analysis & Restoration, September 12-17, 2004, Madrid, Spain. IAHR Congress Proceedings, : pp. 1046-1051, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects | Datasets