IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

De Charleroy, Daniel
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Omgeving; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek; Aquatisch Beheer, more
  Direct contact at institute:
  Dwersbos 28
  1630 Linkebeek
  Belgium
  Tel.: +32 (0)2 362 58 22
  Fax: +32-(0)2-558 18 05
  E-mail:
 
 • Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations, more
 • Inventarisatie vismigratieknelpunten : herstel van de mogelijkheden tot vismigratie, more
 • Onderzoek Kroeskarper in het Vlaamse Gewest, more
 • Onderzoek populatiegenetica van serpeling en kleine modderkruiper, more
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, more
 • Visstandsonderzoek en onderzoek naar vismigratie doorheen sluizen op het kanaal Brussel-Charleroi en het kanaal Brussel-Rupel, more
 • Database fish migration bottlenecks, more
 • Effect of Temperature on the incubation of French Burbot eggs, more
 • Fish migration data from the canal to Charleroi and the seacanal Brussels-Scheldt, more
A1 Publications (10) [show]
Book [show]
Book chapters (3) [show]
Reports (4) [show]
Other publication [show]