IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

emer. Prof. Dr Verheyen, Rudi

Previous institute  Top | Publications 
  Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more
  Function: Professor Emeritus


Publications (7)  Top | Publications 
  split up
 • Baillieul, M.; Bervoets, L.; Blust, R.; Verheyen, R.F. (1994). Ecotoxicologische impact-analyse van lozingswater: een case-study. Water 13(75): 61-66, more
 • Bergmans, A.; Coenen, M.; Konings, P.; Loots, I.; Meire, P.; Schneiders, A.; Sys, M.; Van Bockstal, P.; Van der Welle, J.; Verheyen, R.F. (Ed.) (1999). Integraal waterbeheer in Vlaanderen: concept, methodologie en structuren: eindrapport. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Vlaams Integraal Wateroverleg Comité: Brussel. 267 pp., more
 • Engel, H.; Agema, J.F.; Berlamont, J.; Peters, J.J.; Terwindt, J.H.J.; Verheyen, R.F.; Wolff, W.J. (1995). Een internationale blik op het Schelde Estuarium : verslag van een reviewteam, bestaande uit zeven deskundigen uit België en Nederland, betreffende studies van Rijkswaterstaat naar nieuwe beheerswijzen voor het Schelde-estuarium. Rijkswaterstaat. Directie Zeeland: Middelburg. 10 pp., more
 • Laurent, J.; Graré, W.; Dedeyn, K.; Verheyen, R.F.; Lejeune, M.; Pas, E.; Pierreux, S.; Luyckx, HH J.; Pauwels, S.; Meuwes, K. (1994). Milieu-aspecten bij de uitvoering van een groot waterbouwkundig project: de werken aan het kanaal Brussel-Rupel, kanaalvak Ruisbroek-Hingene, omlegging naar de Schelde. Infrastruct. Leefmilieu 2: 73-96, more
 • Schneiders, A.; Wils, C.; Verheyen, R.F. (1995). Ecologische kwaliteitsobjectieven, een bruikbaar referentiekader voor milieu-effectenrapportage? Water 35(81): 65-68, more
 • Vandelannoote, A.; Clement, L.; Verheyen, R.F.; Van Loon, J. (1988). Zware metalen in het vlees van vissen uit enkele rivieren en kanalen van de provincies Antwerpen en Limburg. Water 7(38): 2-5, more
 • Verheyen, R.F.; Schneiders, A. (1995). Bespreking van het commissievoorstel voor een richtlijn betreffende de ecologische waterkwaliteit. Water 14(80): 21-26, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications