IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Wouters, An

Institute  Top | Institute | Projects 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap Natuur & Bos (ANB), more
  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)2-553 78 97
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Projects 
  Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), more

Projects (4)  Top | Institute | Projects 
 • Methological study food ecology and behaviour of hibernating waterbirds along the Zeeschelde, more
 • Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Natuurlijkheid, more
 • Ontwikkeling van een gedocumenteerde gegevensbank over uitheemse vissoorten in Vlaanderen met bijkomend onderzoek naar de blauwbandgrondel, more
 • Populatiebiologie van het autochtone wilgencomplex in het EIG Schelde-Dender-Durme, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Projects