IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Van Maldegem, Dirk

Previous institutes (2)  Top | Publications 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more

 • Function: Advisor / Specialisation employee

 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more


Publications (57)  Top | Publications 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Arends, A.; van Maldegem, D.C.; van Berchum, A.M.; Walhout, T. (1999). Beschrijving grootschalige effecten Westerschelde door havenuitbreiding Vlissingen (fase 1): werkdocument. Werkdocument RIKZ, AB-99.806X. RWS, RIKZ: Middelburg. 17 + bijlagen pp., more
 • Arends, A.A.; van Maldegem, D.C. (1999). Grootschalige effecten Westerschelde door havenuitbreiding Vlissingen (eindrapport). Rapport RIKZ = Report RIKZ, AB-99817x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Den Haag. 31 + annexes pp., more
 • Peer reviewed article Chen, M.S.; Wartel, S.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D. (2005). Suspended matter in the Scheldt estuary. Hydrobiologia 540(1-3): 79-104. hdl.handle.net/10.1007/s10750-004-7122-y, more
 • Peer reviewed article Chen, M.S.; Wartel, S.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D. (2005). Suspended matter in the Scheldt estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future. Hydrobiologia, 540(1-3): pp. 79-104. dx.doi.org/10.1007/s10750-004-7122-y, more
 • Daamen, J.W.; van Maldegem, D.C.; de Jong, H. (1983). Beschrijving getij- en zoutregime Westerschelde omgeving Land van Saeftinge. Notitie WWKZ, WWKZ-83.V002. Rijkswaterstaat: Vlissingen. 32 + bijlage pp., more
 • Hesselink, A.W.; van Maldegem, D.C.; van der Male, K.; Schouwenaar, B. (2003). Verandering van de morfologie van de Oosterschelde door de aanleg van de Deltawerken. Werkdocument RIKZ, OS/2003.810x. RIKZ: The Netherlands. 28, fig. pp., more
 • Holzhauer, H.; Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D.; Parée, E. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-Rapport 9, deel I: Fysische hypothesen 2006: Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapport 2006. MOVE Hypothesedocument Deel I : Fysische hypothesen. Werkdocument RIKZ, ZDA/2007.808w. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 237 pp., more
 • Kornman, B.A.; van Maldegem, D. (2002). Evaluatie van de effecten van het verspreiden van Boomse Klei in de Westerschelde: eindrapportage monitoring boorspecie. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.052. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 36 pp., more
 • Lefevre, F.; Liek, G.-J.; van Maldegem, D. (2004). Inventarisatie van hydromorfologische ingrepen en veranderingen in de Rijkswateren in het Schelde stroomgebied. Werkdocument RIKZ, AB/2004.817X. RWS, RIKZ: Den Haag. 46 pp., more
 • Spronk, G.; van Maldegem, D. (1998). Boorspecie Westerschelde-tunnel: verwerking eerste proefmeting dd 7-7-98. Werkdocument RIKZ, IT-98.846X. RWS, RIKZ: Middelburg. 4 + bijlagen pp., more
 • Stikvoort, E.; Berrevoets, C.M.; Kuijper, M.W.M.; Lefèvre, F.O.B.; Liek, G.-J.; Lievaart, M.; van Maldegem, D.; Meininger, P.L.M.; Peters, B.; Pouwer, A.J.; Schippers, H.; Wijsman, J.W.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003 (MOVE rapport 7). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.009. RIKZ: Middelburg. 258 pp., more
 • Storm, C.; van Maldegem, D.C.; den Hollander, H.J.; Kokke, J.M.M. (1995). LANDSAT atlas Schelde estuarium : een selectie van satellietbeelden vanaf de Voordelta tot aan Antwerpen. Werkdocument RIKZ, OS-95.802X. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 35 + bijlagen pp., more
 • Strom, C.; van Maldegem, D.C. (1997). De Scheldebodem in 1992/1993: resultaten van een bodembemonstering vanaf de Scheldemonding tot aan Rupelmonde. Werkdocument RIKZ, AB-97.843x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 30 + bijlagen pp., more
 • v. Maldegem, D.C. (1978). WIVEER: Modelonderzoek Veerse Meer: VMAD 1 Natuurlijke lozing via Kanaal door Walcheren naar Westerschelde afleiding van alle polders. Nota DDMI, 78.08. Rijkswaterstaat, Deltadienst: Middelburg. 6 + bijlagen pp., more
 • Van Eck, B.T.M.; van Maldegem, D. (1990). Datering schorren Westerschelde. Nota GWAO, 90.13032. RWS, DGW: Middelburg. 10 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D. (1988). Verzeilen van de immissiegegevens van het oppervlaktewater van het Schelde estuarium over de periode 1975 t/m 1986. Nota GWAO, 88.1267. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 11 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D. (1989). Slibtransporten Scheldeestuarium (voorlopige resultaten volgens huidige inzichten). SAWES interimrapport. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • van Maldegem, D. (1989). Schatting natuurlijke slibstransporten op de Belgisch-Nederlandse grens van de Schelde-estuarium. Nota GWAO, 89.1255. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 12 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D. (1994). Ruimtelijke verdeling zoutgehalte oostelijk deel Westerschelde. Werkdocument RIKZ, AB/94.885X. RWS, RIKZ: [s.l.]. 28 pp., more
 • van Maldegem, D. (1995). Slibscanningen Schelde-estuarium in 1993 en 1994. Werkdocument RIKZ, AB-95.820x. RWS, RIKZ: Middelburg. , more
 • van Maldegem, D. (1995). Relatie tussen Schelde-afvoer en zoutgehalte. Werkdocument RIKZ, AB 95.818x. RWS, RIKZ: [s.l.]. 7 pp., more
 • van Maldegem, D. (1996). Specimen-Westerschelde (intern). Werkdocument RIKZ, AB-96.824x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D. (1996). [Specimen-Westerschelde]. Werkdocument RIKZ, AB-96.824x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 36 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D. (2002). Overzicht gegevens voor LTV-slibmodel Schelde-estuarium. Werkdocument RIKZ, AB/2004.821x. [S.n.]: [s.l.]. , more
 • van Maldegem, D.; De Winder, B.; Arends, A. (1999). Slib in de Westerschelde: een beschrijving van de troebelheid en slibverspreiding in de Westerschelde voor de periode december 1998 tot juli 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.026. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: The Netherlands. 32 pp., more
 • van Maldegem, D.; Willemse, B.; Arends, A. (2000). Ontwikkeling ondiepwater zone rond de Platen van Valkenisse periode 1990-heden. Werkdocument RIKZ, 2000/823x. RIKZ: Netherlands. 28 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (1999). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode juli-september 1999: datarapportage. Werkdocument RIKZ, AB-99.852x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 1): periode april-juni 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.822x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 16 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode januari-maart 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.813x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 28 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde: periode oktober-december 1999: datarapport. Werkdocument RIKZ, 2000.802x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2000). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde over 2000. Project Boorspecie: conclusies datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.813x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 6 pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 4): periode juni 2001 - augustus 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.827x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 4): periode maart 2001 - mei 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.820x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 21 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 3): periode december 2000 - februari 2001: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2001.809x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 17 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Arends, A. (2001). Monitoring verspreiding boorslib in de Westerschelde (fase 3): periode oktober-november 2000: datarapportage. Werkdocument RIKZ, 2000.842x. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 19 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Storm, K. (1990). Verloop slibconcentratie Schelde-estuarium in relatie tot de baggerwerken. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 28 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.; Wattel, G. (1999). In-situ metingen troebelheid Westerschelde: data - grafieken an de meetpunten 1, 2 en 3: periode oktober 1998 tot juni 1999. Werkdocument RIKZ, AB-99.856x. RIKZ: Middelburg. 30 bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1980). De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1979. Notitie WWKZ, 80.V001. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijkswaterstaat. Directie Waterhuishouding en Waterbeweging: Vlissingen. 25 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1981). De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1980. Notitie WWKZ, 81.V001. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 24 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1982). De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1981. Notitie WWKZ, 82.V001. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 31 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1982). Aanslibbing bouwdok Westerschelde oever verbinding. Notitie WWKZ, 82.V004. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 26 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1984). De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1982. Notitie WWKZ, 83.V001. Rijkswaterstaat, Directie waterhuishouding en waterbeweging, district kust en zee, adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 25 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1986). De bevaarbaarheid van de Westerschelde in 1983 en 1984. Nota WWKZ, 85.V001. Rijkswaterstaat. Adviesdienst Vlissingen: Vlissingen. 33 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1987). 1e benadering slibbalans Westerschelde. DGW notitie, GWAO-87.101. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: Middelburg. 68 + appendices pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1989). Verhouding marien/fluviatiel slib Schelde estuarium medio 1987-1988. DGW notitie, GWAO-89.1287. Dienst Getijdewateren: Middelburg. , more
 • van Maldegem, D.C. (1989). Beïnvloeding slibhuishouding Westerschelde bij een ingreep in het oostelijk deel. Nota GWAO, 89.1338. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 29 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1990). Schatting natuurlijke slibtransporten op de Belgisch-Nederlandse grens van het Scheldeestuarium. Nota GWAO, 89.1255. Rijkswaterstaat. Dienst getijdewateren: [s.l.]. 44 pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1991). Eerste schatting sedimentatie in bouwdok en werkhaven W.O.V.: tracé westelijk van Terneuzen. Nota GWAO, 91.13036. RWS, DGW: Vlissingen. 12 + bijlagen pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1992). Kartering van slib in het Schelde-estuarium. Notitie GWAO, 92.852X. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 12 pp., more
 • van Maldegem, D.C. (1993). De slibbalans van het Schelde-estuarium: studierapport. Nota GWAO, 91.081. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dienst Getijdewateren: Middelburg. 83 + bijlagen pp., more
 • Peer reviewed article van Maldegem, D.C.; Mulder, H.P.J.; Langerak, A. (1993). A cohesive sediment balance for the Scheldt estuary. Neth. J. Aquat. Ecol. 27: 247-256, more
 • Peer reviewed article van Maldegem, D.C.; Mulder, H.P.J.; Langerak, A. (1993). A cohesive sediment balance for the Scheldt estuary, in: Meire, P. et al. (Ed.) Marine and Estuarine Gradients: ECSA 21: Proceedings of the 21st Symposium of the Estuarine and Coastal Sciences Association held in Gent, 9-14 september 1991. Netherlands Journal of Aquatic Ecology, 27(2-4): pp. 247-256, more
 • van Maldegem, D.C.; Vroon, J.H. (1995). Invloed speciestortingen uit haven van Zeebrugge op water- en bodemkwaliteit Westerschelde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.049. RWS, RIKZ: Middelburg. 39 pp., more
 • Wartel, S.; van Eck, G.Th.M.; van Maldegem, D.C. (2002). Evolution of mud in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 17, more
 • Peer reviewed article Wartel, S.; Chen, M.; van Eck, G.Th.M.; van Maldegem, D. (2007). Influence of harbour construction on mud accumulation in the Scheldt estuary. Aquat. ecosyst. health manag. 10(1): 107-115. dx.doi.org/10.1080/14634980701194001, more
 • Wetsteijn, B.; Twisk, F.; Meininger, P.L.M.; Van Zanten, E.; van Maldegem, D. (2007). Monitoring van de effecten van de verruiming 48'/43': MOVE-rapport 9, deel II: Biologische en chemische hypothesen 2006 : Onderliggende rapportage bij MOVE rapport 10 Eindrapportage 2006. MOVE Hypothesendocument Deel II : Biologische en chemische hypothesen. Werkdocument RIKZ. [S.n.]: Middelburg. , more
 • Wolstein, K.; Geurts van Kessel, J.; Lefevre, F.; van Maldegem, D.; Prins, T.C. (2004). Effecten van overige menselijke activiteiten in het Scheldestroomgebied. Werkdocument RIKZ, OS/2004.830X. RWS, RIKZ: Den Haag. 61 + bijlagen pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications