IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

MSc Vanneuville, Wouter

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  European Environment Agency (EEA), more
  Direct contact at institute:
  E-mail:
 

Previous institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Onderzoeksgroep Waterbeheer, more
  Function: Researcher


Projects (7)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken, more
 • Berekening krachten op passerende schepen mbv ROPES potentiaalsoftware, more
 • Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid, more
 • Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, more
 • Optimized hybrid model for coastal safety assessment, more
 • Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, more
 • Validation SPH vor cantilever structures, more

Publications (49)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 3 peer reviewed ) split up
 • Blanckaert, J.; Willems, P. (2006). Opstellen van een methode voor het inrekenen van de klimaatsverandering in de composiethydrogrammethode: analyse trends en cycli. WL Rapporten, 706/10-2. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 83 pp., more
 • Boeckx, L.; Deschamps, M.; D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W.; Viaene, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Wasgebeurtenissen 11-16 november 2010: beschrijving hydrologische gebeurtenissen. Versie 2.0. WL Rapporten, 738_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 87 + 13 p. Appendices pp., more
 • Boukhris, O.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K. (2008). Climate change impact on hydrological extremes in Flanders: regional differences. WL Rapporten, 706_13. Flanders Hydraulics Research/KU Leuven: Antwerpen. 91 pp., more
 • Brouwers, J.; Claes, K.; De Nocker, L.; Moorkens, I.; Vanneuville, W.; Boeckx, P.; Van Wesemael, B. (2006). MIRA Milieurapport Vlaanderen. Achtergronddocument 2006: klimaatverandering. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 187 pp., more
 • Brouwers, J.; Claes, K.; Moorkens, I.; De Nocker, L.; Buelens, W.; Vanneuville, W. (2006). Klimaatverandering: hoogtij(d) in klimaatbeleid, in: Van Steertegem, M. (Ed.) Milieurapport Vlaanderen MIRA-T 2006: focusrapport. pp. 46-67, more
 • Brouwers, J.; Peeters, B.; Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, Ph.; Vanneuville, W. (2009). Klimaatverandering en waterhuishouding, in: Van Steertegem, M. (Ed.) Milieuverkenning 2030: milieurapport Vlaanderen. pp. 283-304, more
 • Crabbé, A.; Opdebeeck, S.; Bogaert, J.; Leroy, P.; De Sutter, R.; Brion, C.; Lamote, A.; Vanneuville, W.; Calcoen, S.; Van Zeebroeck, M.; Zaman, J.; Peeters, B. (2011). Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen: onderzoeksrapport van de Universiteit Antwerpen in opdracht van de dienst Milieurapportering van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA. MIRA-onderzoeksrapporten, 06. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. ISBN 9789080402089. 103 pp., more
 • Deckers, P.; Kellens, W.; Reyns, J.; Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph. (2009). A GIS for flood risk management in Flanders, in: Showalter, P.S. et al. (Ed.) Geospatial techniques in urban hazard and disaster analysis. Geotechnologies and the environment, 2: pp. 51-69, more
 • Deckers, P.; Reyns, J.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph. (2009). LATIS: the tool for flood risk calculations in Flanders, in: Mees, J. et al. (Ed.) Book of abstracts: an overview of marine research in Belgium anno 2009. 10th VLIZ Young Scientists' Day. Special edition at the occasion of 10 years VLIZ. VLIZ Special Publication, 43: pp. 47, more
 • Deckers, P.; Reyns, J.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph. (2009). LATIS: the tool for flood risk calculations in Flanders [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., more
 • Deckers, P.; Reyns, J.; Holvoet, K.; Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph. (2011). LATIS: the tool for flood risk calculations in Flanders [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerpen. 1 poster pp., more
 • D'Haeseleer, E.; Vanneuville, W. (2006). Effecten van pompen op IJzer in Nieuwpoort en ingrepen Lokanaal. WL Rapporten, 712_5. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 46 pp., more
 • Katholieke Universiteit Leuven. Laboratorium voor Hydraulica (2006). Opstellen van een methode voor het inrekenen van de klimaatsverandering in de composiethydrogrammethode: algemeen rapport. WL Rapporten, 706/10-1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 74 pp., more
 • Kellens, W.; Deckers, P.; Saleh, H.A.; Vanneuville, W.; De Maeyer, P.; Allaert, G.; De Sutter, R. (2008). A GIS tool for flood risk analysis in Flanders (Belgium), in: Brebbia, C.A. et al. (Ed.) Risk analysis VI: simulation and hazard mitigation (RISK ANALYSIS 2008). WIT Transactions on Information and Communication Technologies, 39: pp. 21-27, more
 • Kellens, W.; Vanneuville, W.; Ooms, K.; De Maeyer, P. (2009). Communicating flood risk to the public by cartography, in: Proceedings of the 24th International Cartographic Conferences, Santiago Chile, 2009. pp. 1-11, more
 • Peer reviewed article Kellens, W.; Zaalberg, R.; Neutens, T.; Vanneuville, W.; De Maeyer, P. (2011). An analysis of the public perception of flood risk on the Belgian coast. Risk Analysis 31(7): 1055-1068. dx.doi.org/10.1111/j.1539-6924.2010.01571.x, more
 • Peer reviewed article Kellens, W.; Vanneuville, W.; Verfaillie, E.; Meire, E.; Deckers, P.; De Maeyer, P. (2013). Flood risk management in Flanders: past developments and future challenges. Water resour. manag. 27(10): 3585-3606. https://dx.doi.org/10.1007/s11269-013-0366-4, more
 • Kellens, W.; Vanneuville, W. (2008). Safecoast - Geïntegreerd kustveiligheidsplan: opstellen van slachtofferfuncties en vluchtfactorengrids. WL Adviezen, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 24 pp., more
 • Mostaert, F.; Vanneuville, W. (2006). GIS en water: de gevolgen van overstromingen en watertekorten, in: Studiedag GIS en Ingenieursgeologie: 13 december 2006. pp. 1-16, more
 • Peeters, B.; Defloor, W.; De Jongh, I.; D’hont, D.; Fronhoffs, A.; Lermytte, J.; Ottoy, N.; Vanhille, A.; Verlé, W.; Voet, M.; Michielsen, S.; Vanneuville, W. (2011). Milieurapport Vlaanderen. MIRA Achtergronddocument 2010: waterkwantiteit. Vlaamse Milieumaatschappij: [s.l.]. 70 pp., more
 • Peeters, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T. (2007). Conceptual method for rapid estimation of relative dyke breach sensitivity - comparative failure index, in: Schanze, J. (Ed.) Flood risk management research. From extreme events to citizens involvement: proceedings European symposium on flood risk management (EFRM 2007), 6th - 7th February 2007, Dresden, Germany. , more
 • Peeters, P.; Van Looveren, R.; Vincke, L.; Vanneuville, W.; Blanckaert, J. (2008). Analysis of dike breach sensitivity using a conceptual method followed by a comprehensive statistical approach to end up with failure probabilities, in: Simonovic, S.P. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th international symposium on flood defence: managing flood risk, reliability and vulnerability, Toronto, Ontario, Canada, May 6-8, 2008. pp. 151(1)-151(8), more
 • Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2008). Assessing the storm vulnerability of the Belgian coastline [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 1 poster pp., more
 • Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2008). Assessing the storm vulnerability of the Belgian coastline, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium, 29 February 2008: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 40: pp. 63, more
 • Reyns, J.; Vanpoucke, Ph.; Verwaest, T.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2008). Assessing the storm vulnerability of the Belgian coastline, in: NCK-Days 2008: book of abstracts, March, 2008. pp. 49, more
 • Saleh, H.A.; Allaert, G.; De Sutter, R.; Kellens, W.; De Maeyer, P.; Vanneuville, W. (2008). Intelligent decision support system based geo-information technology and spatial planning for sustainable water management in Flanders, Belgium, in: Feyen, J. et al. (Ed.) (2009). Proceedings of The International Urban Water Conference, Heverlee, Belgium, 15-19 September, 2008: Water and Urban Development Paradigms Towards an Integration of Engineering, Design and Management Approaches. pp. 283-288, more
 • Peer reviewed article Thieken, A.H.; Mariani, S.; Longfield, S.; Vanneuville, W. (2014). Preface: Flood resilient communities - managing the consequences of flooding. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 14(1): 33-39. https://dx.doi.org/10.5194/nhess-14-33-2014, more
 • Van Damme, M.; Uitdewilligen, D.; Leemans, I.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; De Rouck, K.; Degans, H. (2004). Verstoring van de waterhuishouding, in: Van Steertegem, M. MIRA-T 2004: milieu- en natuurrapport Vlaanderen: thema´s. pp. 315-325, more
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Vanneuville, W.; Reyns, J.; Mostaert, F. (2008). CLIMAR: evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities. Subdocument coastal flooding. Version 2.0. WL Rapporten, 814_01. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. vi, 64 pp., more
 • Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Reyns, J.; Vanneuville, W. (2008). Assessing climate change impacts on flooding risks in the Belgian coastal zone, in: LITTORAL 2008. A Changing Coast: Challenge for the Environmental Policies. Abstracts. 9th International Conference, November 25-28, 2008, Venice, Italy. pp. 123, more
 • Vanneuville, W. (2007). Opmaak risicokaart Vlaanderen situatie 2005. WL Rapporten, 704_8. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent: Antwerpen. 13 pp., more
 • Vanneuville, W. (2007). Risico-evaluatie: doelstellingen formuleren, scenario's analyseren, in: Congres Watersysteemkennis 2006/2007: Mensen en watersystemen: duurzaam te combineren!?. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid, 33: pp. 14-18, more
 • Vanneuville, W. (2007). Risico-evaluatie: doelstellingen formuleren, scenario's analyseren. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 33: 1-5, more
 • Vanneuville, W.; De Maeyer, Ph.; Maeghe, K.; Mostaert, F. (2003). Model of the effects of a flood in the Dender catchment, based on a risk methodology. Bulletin of the Society of Cartography 37(2): 59-64, more
 • Vanneuville, W.; Maeghe, K.; De Maeyer, P.; Mostaert, F. (2003). Geographical information systems used for damage and risk calculation, in: 4e doctoraatssymposium Faculteit Wetenschappen Universiteit Gent. pp. 94, more
 • Vanneuville, W.; Maddens, R.; Collard, C.; Bogaert, P.; De Maeyer, Ph.; Antrop, M. (2006). Impact op mens en economie t.g.v. overstromingen bekeken in het licht van wijzigende hydraulische condities, omgevingsfactoren en klimatologische omstandigheden. MIRA-onderzoeksrapporten, 02. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): [s.l.]. 120 pp., more
 • Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Willems, P. (2007). Impact of climate change on high and low discharge on Flemish rivers, in: Heinonen, M. (Ed.) Proceedings of the Third International Conference on Climate and Water, Helsinki, Finland, 3-6 September 2007. pp. 494-499, more
 • Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: abstracts. pp. 54-55, more
 • Vanneuville, W.; Deckers, P.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2008). Flood risk scenario calculations as a decision support and evaluation tool in water management plans, in: International Conference Studying, Modeling and Sense Making of Planet Earth, 1-6 June 2008, Mytilene, Lesvos, Greece: proceedings. pp. 1-5, more
 • Vanneuville, W.; Kellens, W.; De Maeyer, Ph.; Reniers, G.; Witlox, F. (2011). Is 'flood risk management' identical to 'flood disaster management'? Earthzine, March 21, 2011. ICEO/IEEE: Washington DC. 13 pp., more
 • Vansteenkiste, T.; Holvoet, K.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Deckers, P.; Mostaert, F. (2009). Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid: gevalstudie voor de Maas. Versie 2.0. WL Rapporten, 706_13a. Waterbouwkundig Laboratorium/Katholieke Universiteit Leuven (KUL): Antwerpen. III, 14 pp., more
 • Vansteenkiste, T.; Pereira, F.; Willems, P.; Vanneuville, W.; Van Eerdenbrugh, K.; Mostaert, F. (2011). Effect of climate change on the hydrological regime of navigable water courses: Subreport 1 - Literature review of the climate research in Belgium. Version 2.0. WL Rapporten, 706_18. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. III, 46 pp., more
 • Verwaest, T.; Mertens, T.; Peeters, P.; Vanneuville, W. (2006). SAFECoast: keeping our feet dry in the North Sea lowlands, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 31 March 2006: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 30: pp. 64, more
 • Verwaest, T.; Vanneuville, W.; Peeters, P.; Mertens, T.; De Wolf, P. (2007). Uncertainty on coastal flood risk calculations, and how to deal with it in coastal management: case of the Belgian coastal zone, in: Flood Risk Assessment II: proceedings of a conference held by the Institute of Mathematics and its Applications, September 2007. pp. 151-157, more
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Vanderkimpen, P.; Van der Biest, K.; Reyns, J.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W.; Mostaert, F. (2008). Overstromingsrisico's aan de Vlaamse kust. Evaluatie van de zeewering: deel 1. Methodologie. WL Rapporten, 718_2A. Waterbouwkundig Laboratorium/Universiteit Gent/Soresma/Haecon: Antwerpen. 83 + 142 p. bijlagen pp., more
 • Verwaest, T.; Vanpoucke, Ph.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderkimpen, P.; Peeters, P.; Kellens, W.; Vanneuville, W. (2008). SAFECoast: Comparison between different flood risk methodologies. Action 3B report - SAFECOAST Interreg IIIb North Sea Project. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 128 pp., more
 • Willems, P.; Vanneuville, W.; Verwaest, T.; Berlamont, J.; Monbaliu, J. (2008). Invloed van klimaatverandering in Vlaanderen. Het Ingenieursblad 11-12: 28-33, more
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, P.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2009). MIRA 2009 en NARA 2009: wetenschappelijk rapport klimaatverandering en waterhuishouding. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.45. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 100 pp., more
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, Ph.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2010). Environmental outlook towards 2030 for the Flanders region of Belgium: possible climate changes and their consequences for the water systems, in: Abstracts Scientific Programme Deltas in Depth: Deltas in Times of Climate Change, Rotterdam 2010, Connecting World Science and Deltas, International conference, Rotterdam, the Netherlands, 29 September - 1 October 2010. pp. 48-49, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects