IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Backx, Joost

Institute  Top | Institute | Publications 
  Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL), more
  Function: Senior advisor

  Direct contact at institute:
  Postbus 17
  8200 AA Lelystad
 

Previous institutes (3)  Top | Institute | Publications 
 • Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), more

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Centrale Informatievoorziening (CIV), more

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, more


Publications (5)  Top | Institute | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bekker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2007). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. 375 pp., more
 • Altenburg, W.; Arts, G.; Baretta-Bakker, J.G.; van den Berg, M.S.; van den Broek, T.; Buskens, R.F.M.; Bijkerk, R.; Coops, H.; van Dam, H.; Van Ee, G.; Evers, C.H.M.; Franken, R.; Higler, B.; Ietswaart, T.; Jaarsma, N.; de Jong, D.J.; Joosten, A.M.T.; Klinge, M.; Knoben, R.A.E.; Kranenbarg, J.; Van Loon, W.M.G.M.; Noordhuis, R.; Pot, R.; Twisk, F.; Verdonschot, P.F.M.; Vlek, H.; Wolfstein, K.; Backx, J.J.G.M.; Beers, M.C.; Buijse, A.D.; Duursema, G.; Fagel, M.; De Leeuw, J.; van der Molen, J.; Nijboer, R.; Vriese, T.; Duijts, R.; Hartholt, J.G.; Jager, Z.; Stikvoort, E.C. (2007). Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water. Aanvullingen kleine typen. Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA): Utrecht. ISBN 978-90-5773-383-3. 174 pp., more
 • de Leeuw, C.C.; Backx, J.J.G.M. (2001). Naar een herstel van estuariene gradiënten in Nederland: een literatuurstudie naar de algemene ecologische principes van estuariene gradiënten, ten behoeve van herstelmaatregelen langs de Nederlandse kust. Gezamenlijke uitgave van RIKZ en RIZA in het kader van het RWS-programma Herstel & Inrichting. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000(44). Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling: Haren. ISBN 90-369-5331-6. 167 pp., more
 • Hartgers, E.M.; Backx, J.J.G.M.; Walhout, T. (2001). Vis intrek in de Delta: een inventarisatie van migratieknelpunten. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.049. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-5415-0. 68 pp., more
 • Peer reviewed article Kranenbarg, J.; Winter, H.V.; Backx, J.J.G.M. (2002). Recent increase of North Sea houting and prospects for recolonization in the Netherlands. J. Fish Biol. 61(sA): 251-253. hdl.handle.net/10.1111/j.1095-8649.2002.tb01774.x, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications