IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Withagen, Lilian

Previous institute  Top | Publications 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publications (8)  Top | Publications 
  split up
 • Hoeksema, R.; Withagen, L. (2002). Effectbeoordeling Wrakopruiming Westerschelde: effectbeoordeling in het kader van de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.017. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 24 + bijlagen pp., more
 • Van den Heuvel-Greve, M.; Withagen, L.; Leonards, P.E.G. (2007). Vervolgonderzoek chemische stoffen in visserijproducten uit de Westerschelde; dioxines (w.o. furanen), PCB's, gebromeerde vlamvertragers en geperfluoreerde verbindingen, 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.007. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 64 pp., more
 • Withagen, L. (1995). Beleidsplan Westerschelde: voortgangs- en evaluatierapportage periode 1993-1994. Bestuurlijk overleg Westerschelde: Middelburg. 72 pp., more
 • Withagen, L. (2000). DELTA 2000: inventarisatie huidige situatie Deltawateren. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.47. RIKZ: Middelburg. 144 pp., more
 • Withagen, L. (2000). Ecosysteemdoelen deltawateren. Werkdocument RIKZ, AB/2000.815X. RWS, RIKZ: Middelburg. 38 pp., more
 • Withagen, L. (2000). Voortgangsrapportage van nationale acties SAP I, Nederlandse nationale acties 17 augustus 2000, ICBS-00-313. RIKZ: Middelburg. 24 pp., more
 • Withagen, L. (2002). Gebiedsbeschrijving Grevelingenmeer, in: Hoeksema, H.J. Grevelingenmeer van kwetsbaar naar weerbaar? Een beschrijving van de ontwikkelingen van 1996 tot 2001 en een toetsing aan het beleid. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(33): pp. 7-10, more
 • Withagen, L. (2005). Westerscheldekennis toegenomen: zeekennis. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Den Haag. 8 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications