IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Eng. Steenbergen, Josien

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Wageningen University and Research Centre; Institute for Marine Resources and Ecosystem Studies; Vestiging Ijmuiden, more
  Function: researcher

  Direct contact at institute:
  Tel.: +31-(0)317-48 73 16
  E-mail:
 

Projects (4)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Development of habitat models in the Westerschelde, more
 • Pacific oysters (Crassostrea gigas) in the Oosterschelde, more
 • Systeembeschrijving Westerschelde, more
 • System description delta (incl. distribution Japanese cupped oyster (Crassostrea gigas)), more

Publications (16)  Top | Institute | Publications | Projects 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Brandenburg, W.A.; Kamermans, P.; Steenbergen, J.; Verdegem, M.C.J.; Divera Baars, J.M.D. (2004). Mogelijkheden voor zeecultuur in nieuwe getijdennatuur langs de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C027/04. RIVO: Ijmuiden. 31 pp., more
 • Craeymeersch, J.A.; Escaravage, V.; Steenbergen, J.; Wijsman, J.W.M.; Wijnhoven, S.; Kater, B.J. (2006). De bodemfauna in het Nederlands deel van de Scheldemonding, in: Coosen, J. et al. (Ed.) Studiedag: De Vlakte van de Raan van onder het stof gehaald, Oostende, 13 oktober 2006. VLIZ Special Publication, 35: pp. 85-105, more
 • Dankers, N.M.J.A.; Meijboom, A.; de Jong, M.; Dijkman, E.; Cremer, J.; Fey, F.E.; Smaal, A.C.; Craeymeersch, J.A.; Brummelhuis, E.; Steenbergen, J.; Baars, D. (2006). De ontwikkeling van de Japanse oester in Nederland (Waddenzee en Oosterschelde). IMARES Wageningen Report, C040/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 57 pp., more
 • Peer reviewed article Fey, F.E.; Dankers, N.M.J.A.; Steenbergen, J.; Goudswaard, K. (2010). Development and distribution of the non-indigenous Pacific oyster (Crassostrea gigas) in the Dutch Wadden Sea. Aquacult. Int. 18(1): 45-59. https://hdl.handle.net/10.1007/s10499-009-9268-0, more
 • Goudswaard, P.C.; Steenbergen, J.S.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Stralen, M.R. (2006). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2006. IMARES Wageningen Report, C059/06. Wageningen UR. IMARES: IJmuiden. 24 pp., more
 • Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Steenbergen, J.S. (2006). Het kokkelbestand in de Nederlandse kustwateren in 2006. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C054/06. RIVO: Wageningen. 46 pp., more
 • Steenbergen, J. (2004). Het effect van sterk wisselende zoutgehalten op het benthos in de Westerschelde en de Haringvlietmonding. RIVO: Yerseke. 38 pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Kesteloo-Hendrikse, J.; Bult, T.P. (2003). Het mosselareaal en -bestand op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2003. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C070/03. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Den Haag. 19, 4 maps pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Bult, T.P. (2004). Habitatmodellen voor kokkels in de Westerschelde. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C055/04. Nederlands Instituut voor Visserijonderzoek (RIVO): Yerseke. 20 pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; van Stralen, M.R.; Bult, T.P. (2004). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2004. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, CO67/04. RIVO: Yerseke. 24, 6 maps pp., more
 • Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; Kesteloo, J.J.; Jol, J.; van Stralen, M.R.; Craeymeersch, J.A. (2005). Het mosselbestand en het areaal aan mosselbanken op de droogvallende platen in de Waddenzee in het voorjaar van 2005. Rapport Rijksinstituut voor Visserijonderzoek, C065/05. RIVO: Yerseke. 14, maps pp., more
 • Peer reviewed article Steenbergen, J.; Baars, J.M.D.D.; van Stralen, M.R.; Craeymeersch, J.A. (2006). Winter survival of mussel beds in the intertidal part of the Dutch Wadden Sea, in: Laursen, K. (Ed.) Monitoring and Assessment in the Wadden Sea. Proceedings from the 11th Scientific Wadden Sea Symposium Esbjerg, Denmark 4-8 April 2005. NERI Technical Report, 573: pp. 107-111, more
 • Steenbergen, J.; Machiels, M.; Nijman, R. (2012). LFD: Less Fuel and Discards in visserij op Noorse kreeft: Eindrapportage. IMARES Wageningen Report, C036.12. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 46 pp., more
 • Steenbergen, J.; Escaravage, V. (2006). Baseline study MEP-MV2. Lot 2: bodemdieren. Eindrapportage campagnes 2004-2005. IMARES Wageningen Report, C053/06. [S.n.]: Ijmuiden. 64 pp., more
 • Steenbergen, J.; Meesters, E.H.W.G. (2006). Habitatmodellen in het beheer: zijn state-of-the-art modellen voor kokkels in de Westerschelde bruikbaar voor beheer en beleidsbesluiten? IMARES Wageningen Report, C091/06. Wageningen UR. IMARES: Ijmuiden. 60 pp., more
 • Steenbergen, J.; van Urk, J. (2012). LFD: Less Fuel and Discards in visserij op Noorse kreeft. Presentatie op Workshop "De Vlaamse Langoustinevisserij: Heropstart van een lucratieve visserij!" 4 mei 2012. IMARES Wageningen UR: Wageningen. 18 slides pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects