IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Eng. Stoops, Els
    International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more
    Function: Project Engineer
  • Common strategies to reduce the risk of storm floods in coastal lowlands, more
  • Kustverdediging - Sigmaplan. Studie naar het werken met overstromingsrisico's, more
  • Optimalisatie van de onderhoudsbaggerwerken Deurganckdok : hydrodynamisch, sedimentologisch en morfologisch modelonderzoek. Onderzoek naar de effecten op het milieu bij het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde, more
Reports (4) [show]