IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Dr Eng. De Sutter, Renaat

Institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Antea Belgium nv; Kantoor Gent, more
 • Direct contact at institute:
  E-mail:
 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning (AMRP), more
 

Previous institutes (2)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • International Marine & Dredging Consultants NV (IMDC), more

 • Function: Senior Expert - Business development manager

 • Universiteit Gent; Faculteit Ingenieurswetenschappen; Vakgroep Civiele Techniek; Laboratorium voor Hydraulica, more


Projects (5)  Top | Institutes | Publications | Projects 
 • Bulgaria: Evaluation of the impacts of land based activities in Bulgaria on the marine and coastal environment, ecosystems and biodiversity, more
 • Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, more
 • MER mariene aggregaat extractie, more
 • Milieueffectenrapport offshore windmolenpark Bank Zonder Naam, more
 • Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods, more

Publications (36)  Top | Institutes | Publications | Projects 
  ( 2 peer reviewed ) split up
 • Allaert, G.; Bouwer, L.; De Sutter, R.; Gulinck, H.; Meire, P.; Van Damme, S.; Van den Broeck, P.; Van Eetvelde, V. (2012). CcASPAR: Klimaat in Vlaanderen als ruimtelijke uitdaging. Academia Press: Gent. ISBN 978-90-382-2040-6. 286 pp., more
 • Beullens, J.; Broidioi, J.; De Sutter, R.; De Maeyer, P.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2017). Ontwikkeling LATIS 4: Deelrapport 3b: Methodologie ecologische impact van overstromingen. WL Rapporten, 13_159_6. Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 14 + bijlagen pp., more
 • Crabbé, A.; Opdebeeck, S.; Bogaert, J.; Leroy, P.; De Sutter, R.; Brion, C.; Lamote, A.; Vanneuville, W.; Calcoen, S.; Van Zeebroeck, M.; Zaman, J.; Peeters, B. (2011). Klaar voor wat komt? Over de invoering van klimaatadaptatiebeleid in Vlaanderen: onderzoeksrapport van de Universiteit Antwerpen in opdracht van de dienst Milieurapportering van de Vlaamse Milieumaatschappij, MIRA. MIRA-onderzoeksrapporten, 06. Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. ISBN 9789080402089. 103 pp., more
 • De Sutter, R. (2011). Integrated assessment of spatial climate change impacts in Flanders - mirrored to the Dutch experiences = Integratierapport over ruimtelijke effecten van klimaatverandering in Vlaanderen, met een toets vanuit de Nederlandse ervaringen. Climate Change and Changes in Spatial Structures (CcASPAR): Gent. 109 pp., more
 • De Sutter, R.; Hecq, W.; De Groof, A.; Bachus, K.; Coninx, I.; Meire, P.; El Kahloun, M.; Dewals, B.J.; Pirotton, M.; De Smet, L. (2007). Naar een evenwaardige beoordeling van ecologische, economische en sociale effecten van de toename aan overstromingen door de klimaatsverandering: het ADAPT verhaal. Water: Tijdschrift over Integraal Waterbeleid 33: 1-7, more
 • De Sutter, R.; Van Lancker, V.; Fettweis, M.; Van den Eynde, D.; Volckaert, A. (2009). Climate change and socio-economic impacts on the long term sediment balance in the Belgian part of the North Sea, in: 6th International SedNet conference on 7-8 October 2009, Hamburg, Germany: The Role of Sediments in Coastal Management. , more
 • De Sutter, R.; Mathys, M. (2011). Results of the Environmental Impact Assessment of the extraction of marine aggregates in the exploration zone of the Belgian part of the North Sea, in: Study day: Marine aggregate extraction: needs, guidelines and future prospects, 17 oktober 2011, Bredene. pp. 125-140, more
 • d'Ieteren, E.; Hecq, W.; De Sutter, R.; Leroy, D. (2004). Effecten van klimaatverandering in België: potentiële gevolgen in de stroombekkens en aan de kust. Wetenschappelijke Nota KINT/IRGT, 1. IRGT/IRGT = KINT: Brussel. 28 pp., more
 • d'Ieteren, E.; Hecq, W.; De Sutter, R.; Leroy, D. (2004). Effets du changement climatique en Belgique: impacts potentiels sur les bassins hydrographiques et la côte maritime. Note scientifique No. 1. IRGT = KINT: Bruxelles. 28 pp., more
 • Dujardin, A.; Vanlede, J.; Van Hoestenberghe, T.; Van Poucke, L.; Fettweis, M.; Cardoso, C.; Velez, C.; De Sutter, R.; Martens, C. (2015). Factors influencing top sediment layer and SPM concentration in the Zeebrugge harbor, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 30-31, more
 • Kellens, W.; Deckers, P.; Saleh, H.A.; Vanneuville, W.; De Maeyer, P.; Allaert, G.; De Sutter, R. (2008). A GIS tool for flood risk analysis in Flanders (Belgium), in: Brebbia, C.A. et al. (Ed.) Risk analysis VI: simulation and hazard mitigation (RISK ANALYSIS 2008). WIT Transactions on Information and Communication Technologies, 39: pp. 21-27, more
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Claeys, S.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; De Sutter, R. (2015). The effect of different physico-chemical parameters on the rheological behavior of consolidating mud, in: Toorman, E.A. et al. (Ed.) INTERCOH2015: 13th International Conference on Cohesive Sediment Transport Processes. Leuven, Belgium, 7-11 September 2015. VLIZ Special Publication, 74: pp. 193-194, more
 • Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Van Hoestenberghe, T.; Staelens, P.; Claeys, S.; Van Oyen, T.; Vanlede, J.; De Sutter, R. (2015). Cohesive sediment research: current developments at Flanders Hydraulics Research [PRESENTATION]. Presented at the CEDA dredging days 2015, 5-6 November, Rotterdam. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 23 slides pp., more
 • Pereira, F.; Michielsen, S.; De Sutter, R. (2015). Water scarcity indices vs. water balance: the Scheldt river basin, in: E-proceedings of the 36th IAHR World Congress 28 June – 3 July, 2015, The Hague, the Netherlands. pp. [1-4], more
 • Rocabado, I.; Van Poucke, L.; De Sutter, R.; Dekker, L.; Kruis, D.C. (2012). Morphodynamic modelling supports the development of tidal marshes in the Waterdunen area, in: Belpaeme, K. et al. (Ed.) Book of Abstracts. International Conference Littoral 2012: Coasts of Tomorrow. Kursaal, Oostende, 27-29 November 2012. VLIZ Special Publication, 61: pp. 171-173, more
 • Saleh, H.A.; Allaert, G.; De Sutter, R.; Kellens, W.; De Maeyer, P.; Vanneuville, W. (2008). Intelligent decision support system based geo-information technology and spatial planning for sustainable water management in Flanders, Belgium, in: Feyen, J. et al. (Ed.) (2009). Proceedings of The International Urban Water Conference, Heverlee, Belgium, 15-19 September, 2008: Water and Urban Development Paradigms Towards an Integration of Engineering, Design and Management Approaches. pp. 283-288, more
 • Sas, M.; De Sutter, R.; Beirinckx, K.; Aerts, F.; Liek, G.-J. (2011). Dredging works in the Westerschelde to deepen the navigation channel and to create ecologically valuable areas, in: CEDA Dredging Days 2011 - Dredging and Beyond, Rotterdam, the Netherlands, 10-11 November 2011: proceedings. , more
 • Silva, R.; De Sutter, R.; Delgado, R. (2016). Morphodynamic processes at Mariakerke: Numerical model implementation, in: Erpicum, S. et al. (Ed.) Proceedings of the 4th IAHR Europe Congress, Liege, Belgium, 27-29 July 2016: Sustainable Hydraulics in the Era of Global Change. pp. 346-355, more
 • Peer reviewed article Van den Berghe, K.; De Sutter, R. (2014). The governance dilemma in the Flanders coastal region between integrated water managers and spatial planners. Water Int. 39(6): 858-871. dx.doi.org/10.1080/02508060.2014.954663, more
 • Van den Eynde, D.; Francken, F.; Ponsard, C.; Ozer, J.; De Sutter, R.; Volckaert, A.M.; De Smet, L.; Van der Biest, K.; Verwaest, T.; Vanderperren, E. (2008). Activity report intended for the intermediary evaluation: Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR. Science for a sustainable development for the period: 15/12/2006 to 31/07/2008: Document G - Contract Number SD/NS/01A. Belgian Science Policy: Brussel. 33 pp., more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluatie van de impacts van klimaatverandering en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 28-29, more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.M. (2008). CLIMAR - Evaluation des effets du changement climatique et mesures d'adaptation pour les activités marines, in: Congres Water en Klimaatverandering, 14 en 15 oktober 2008: abstracts van lezingen en posters = Conférence eau et changement climatique 14 et 15 octobre 2008: résumés des présentations et des posters. pp. 29-30, more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Polet, H.; Verwaest, T.; Maes, F.; Volckaert, A.M.; Vanderperren, E.; Ozer, J.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Willekens, M. (2009). CLIMAR - evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 68, more
 • Van den Eynde, D.; De Smet, L.; De Sutter, R.; Francken, F.; Maes, F.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2009). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report phase 1. Belgian Science Policy: Brussel. 81 pp., more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; De Smet, L.; Francken, F.; Haelters, J.; Maes, F.; Malfait, E.; Ozer, J.; Polet, H.; Ponsar, S.; Reyns, J.; Van der Biest, K.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A.; Willekens, M. (2011). Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities CLIMAR: final report. Belgian Science Policy Office: Brussels. 121 pp., more
 • Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Maes, F.; Malfait, E.; Reyns, J.; Vanderperren, E.; Verwaest, T.; Volckaert, A. (2011). CLIMAR: Evaluatie van de impacts van klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten: Conclusies en aanbevelingen (SD/NS/01). Federaal Wetenschapsbeleid: [s.l.]. 12 pp., more
 • Peer reviewed article Van den Eynde, D.; De Sutter, R.; Haerens, P. (2012). Evolution of marine storminess in the Belgian part of the North Sea. Nat. Hazards Earth Syst. Sci. 12(2): 305-312. hdl.handle.net/10.5194/nhess-12-305-2012, more
 • Van Hoestenberghe, T.; Claeys, S.; Staelens, P.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; De Sutter, R.; Van Oyen, T. (2014). Sediment Test Tank: a platform for nautical bottom rheology research in Flanders, Belgium [POSTER]. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. 1 poster pp., more
 • Van Hoestenberghe, T.; Meshkati Shahmirzadi, M.E.; Staelens, P.; Claeys, S.; Van Oyen, T.; De Sutter, R. (2015). A comparative study of the consolidation rate between cohesive sediments from European ports, in: Wang, P. et al. (Ed.) Coastal Sediments 2015, San Diego, USA, 11–15 May 2015: The Proceedings of the Coastal Sediments 2015. pp. [1-15], more
 • Vanderperren, E.; De Sutter, R.; Polet, H.; Allaert, G. (2009). Development and evaluation of long-term adaptation strategies for the Belgian sea fisheries sector [Poster]. Instituut voor Landbouw en Visserij-onderzoek (ILVO), Sectie Technisch Visserijonderzoek: Oostende. 1 poster pp., more
 • Vanderperren, E.; De Sutter, R.; Polet, H. (2009). Climate change: threat or opportunity for Belgian sea fisheries?, in: Mees, J. et al. (Ed.) VLIZ Young Scientists' Day, Brugge, Belgium 6 March 2009: book of abstracts. VLIZ Special Publication, 41: pp. 74, more
 • Verwaest, T.; De Sutter, R. (2014). Adaptation of coastal protection in Belgian coastal towns [PRESENTATION]. Flanders Hydraulics Research/Antea Group: Antwerp. 32 slides pp., more
 • Volckaert, A.M.; De Sutter, R. (2007). Social and economic aspects of ICZM; functionality and valuation, in: Claus, S. et al. (Ed.) Background report First BeNCoRe Conference: State of the Art and future of Belgian Coastal Research. BeNCoRe and its relation to the Green Paper on a future European Maritime Policy, Leuven, 26 April 2007. pp. 20-21, more
 • Vos, G.R.; Maximova, T.; Plancke, Y.; Van Braeckel, A.; De Sutter, R. (2013). A first phase in the habitat classification for the Zeeschelde: Bed form classification, in: Van Lancker, V. et al. (Ed.) MARID 2013: Fourth International Conference on Marine and River Dune Dynamics. Bruges, Belgium, 15-17 April 2013. VLIZ Special Publication, 65: pp. 315-321, more
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, P.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2009). MIRA 2009 en NARA 2009: wetenschappelijk rapport klimaatverandering en waterhuishouding. Rapport van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 2009.45. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)/Vlaamse Milieumaatschappij (VMM): Mechelen. 100 pp., more
 • Willems, P.; Deckers, P.; De Maeyer, Ph.; De Sutter, R.; Vanneuville, W.; Brouwers, J.; Peeters, B. (2010). Environmental outlook towards 2030 for the Flanders region of Belgium: possible climate changes and their consequences for the water systems, in: Abstracts Scientific Programme Deltas in Depth: Deltas in Times of Climate Change, Rotterdam 2010, Connecting World Science and Deltas, International conference, Rotterdam, the Netherlands, 29 September - 1 October 2010. pp. 48-49, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications | Projects