IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Drs de Vries, Ies [ person on image ]

Institute  Top | Institute | Publications 
  Deltares, more
  Direct contact at institute:
  E-mail:

Previous institute  Top | Institute | Publications 
  Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more

Publications (17)  Top | Institute | Publications 
  ( 5 peer reviewed ) split up
 • Peer reviewed article Bakker, C.; de Vries, I. (1984). Phytoplankton- and nutrient dynamics in saline Lake Grevelingen (SW Netherlands) under different hydrodynamical conditions in 1978-1980. Neth. J. Sea Res. 18(3-4): 191-220, more
 • Bergman, M.J.N.; Daan, N.; Lanters, R.L.P.; Salz, P.; Smit, H.; de Vries, I.; Wolff, W.J. (1997). Kansen voor natuur en visserij in de Noordzee. Werkdocument IKC Natuurbeheer, W-141. Informatie- en KennisCentrum Natuurbeheer: Wageningen. 33 pp., more
 • Peer reviewed article de Vries, I. (1984). The carbon balance of a saline lake (Lake Grevelingen, The Netherlands). Neth. J. Sea Res. 18(3-4): 511-528, more
 • de Vries, I. (2011). Verzilting in de Nederlandse zuidwestelijke delta, in: Slabbinck, B. et al. (Ed.) Moet er nog zand zijn: een wetenschappelijke kijk op de kustlijn van morgen. Bredene, België, 24 mei 2011: Referatenbundel van de studiedag. VLIZ Special Publication, 51: pp. 15-16, more
 • de Vries, I. (2011). Verzilting in de Nederlandse ZW-delta [PRESENTATIE]. Deltares: Delft. 17 slides pp., more
 • de Vries, I.; Los, H.; Jansen, R.; Cramer, S.; van der Tol, M. (1993). Risico-analyse eutrofiëring Noordzee. Dienst Getijdewateren: Delft. 89 pp., more
 • de Vries, I.; Laane, R.W.P.M.; Jager, Z.; Wulffraat, K.; Asjes, J.; de Vries, M. (1996). Verslag van de BEON Workshop in het kader van de voorbereiding van de vierde Nota waterhuishouding (NW4), 30 november en 1 december 1995, NIOZ, Texel. BEON Rapport = BEON-report, 96(7). RIKZ: Den Haag. 40 pp., more
 • Peer reviewed article de Vries, I.; Duin, R.N.M.; Peeters, J.C.H.; Los, F.J.; Bokhorst, M.; Laane, R.W.P.M. (1998). Patterns and trends in nutrients and phytoplankton in Dutch coastal waters: comparison of time-series analysis, ecological model simulation, and mesocosm experiments. ICES J. Mar. Sci./J. Cons. int. Explor. Mer 55(4): 620-634, more
 • de Vries, I.; Dulfer, W.; Absil, C.; den Heijer, W.M. (2004). Visakker, in: Luiten, E. (Ed.) Zee in zicht: zilte waarden duurzaam benut. STT Publicatie, 67: pp. 170-177, more
 • Peer reviewed article de Vries, I.; Hopstaken, C.F. (1984). Nutrient cycling and ecosystems behaviour in a salt-water lake. Neth. J. Sea Res. 18(3-4): 221-245, more
 • de Vries, I.; van de Kamer, J.P.G. (1986). Ecologische modelbouw: rekenen aan een ecosysteem, in: Nienhuis, P.H. Het Grevelingenmeer: van estuarium naar zoutwatermeer. pp. 162-177, more
 • Peer reviewed article de Vries, M.B.; de Vries, I. (1991). De eutrofiëring van het Veerse Meer opgelost? Levende Nat. 92(2): 47-51, more
 • DeGroodt, E.G.; Los, H.F.J.; Nauta, T.A.; Markus, A.A.; de Vries, I. (1992). Modelling cause-effect relationships in eutrophication of marine systems: an integral approach, in: Colombo, G. et al. (Ed.) Marine Eutrophication and Population Dynamics: 25th European Marine Biology Symposium, Ferrara (Italy), 10-15 September 1990. International Symposium Series, : pp. 55-58, more
 • Leewis, R.; de Vries, I.; Busschbach, H. (1997). Lessons from a controversial experiment, in: Hawkins, L.E. et al. (Ed.) The Responses of Marine Organisms to their Environments: Proceedings of the 30th European Marine Biology Symposium. pp. 327-336, more
 • Michielsen, B.; Los, H.; van den Berg, A.; Ruardij, P.; Joordens, J.; de Vries, I.; van der Tol, M. (1994). Comparision of models describing species group composition of marine phytoplankton. BEON Rapport = BEON-report(8). [S.n.]: [s.l.]. 1-65 pp., more
 • Peeters, J.C.H.; Haas, H.A.; Peperzak, L.; de Vries, I. (1993). Nutrients and light as factors controlling phytoplankton biomass on the Dutch Continental Shelf (North Sea) in 1988-1990. Report DGW (Directorate-General for Public Works and Water Management), 93(4). Dienst Getijdewateren: 's-Gravenhage. ISBN 90-369-0272-X. 64 pp., more
 • Peeters, J.C.H.; de Vries, I.; Haas, H.A. (1999). Eutrofiëring en productiviteit in de Noordzee. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.008. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3483-4. 47 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications