IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Berrevoets, Cor

Previous institutes (3)  Top | Publications 
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Directoraat-Generaal Water; Coördinatiebureau Stroomgebieden Nederland (CSN), more

 • Function: Adjunct-Stroomgebiedcoordinator KRW SCHELDE

 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Waterdienst, more

 • Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ), more


Publications (42)  Top | Publications 
  ( 1 peer reviewed ) split up
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2005). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.023. RIKZ: Middelburg. 20 + bijlage pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2005). Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.032. RWS, RIKZ: Middelburg. 48 pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2006). Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991-2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.018. RWS, RIKZ: Middelburg. 36 + bijlage pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2006). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.009. RIKZ: Middelburg. 22 pp., more
 • Arts, F.A.; Berrevoets, C.M. (2007). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2007. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.010. RIKZ: Middelburg. 22 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (1999). Watervogels in de zoute Delta 1997/98. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.001. RIKZ: [s.l.]. 82 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2000). Watervogels in de zoute Delta 1998/99. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.003. RIKZ: Middelburg. 80 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Witte, R.H.; Arts, F.A. (2001). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en Nederlandse kustwateren, januari 2001. Werkdocument RIKZ, 2001.814X. RWS, RIKZ: Middelburg. 19 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2001). Watervogels in de Zoute Delta 1999/2000. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001(1). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3455-9. 82 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Meininger, P.L.M. (2002). Watervogels in de Zoute Delta 2000/2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(2). RIKZ: Middelburg. ISBN 90-3693-446-X. 86 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C. W.; Meininger, P.L. (2002). Watervogels in de zoute delta 2000/2001. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002(2). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3446-X. 86 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Meininger, P.L.M. (2003). Watervogels in de zoute Delta 2001/2002. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.001. RIKZ: Middelburg. 88 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Meininger, P.L.M. (2005). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2003/2004: inclusief de tellingen in 2002/2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2005.011. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3459-1. 134 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2001). Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van de Noordse stormvogel op het Nederlands Continentaal Plaat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2001.024. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-3495-8. 54 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2002). Ruimtelijke analyses van zeevogels: verspreiding van Alk/Zeekoet op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.039. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 37 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Arts, F.A. (2003). Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse kustwateren, januari 2003. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003(8). Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 21 pp., more
 • Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2004). Dijkverbeteringswerken langs de Westerschelde: aantalsveranderingen van watervogels. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2004.027. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 74 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1992). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1991 met een samenvatting van dertien jaar monitoring 1979-1991. DGW Rapport, 92.024. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren: Middelburg. 84 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1993). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1992 met een samenvatting van veertien jaar monitoring 1979-1992. Nota GWAO, 93.829X. Rijkswaterstaat Dienst Getijdewateren: Middelburg. 48 + bijlage pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1994). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1993 met een samenvatting van vijftien jaar monitoring 1979-1993. Werkdocument RIKZ, OS-94.817X. RWS, RIKZ: Middelburg. 49 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1994 met een samenvatting van zestien jaar monitoring 1979-1994. Werkdocument RIKZ, OS-95.807X. RWS, RIKZ: Middelburg. 62 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Watervogels in de zoute delta 1991-94. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95(25). [S.n.]: [s.l.]. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Watervogels in de zoute delta 1991-94. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95(25). Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1995). Watervogels in de Zoute Delta 1991/1994. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 95.025. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0315-7. 92 pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1997). Kustbroedvogels in het deltagebied in 1996. Werkdocument RIKZ, OS-97.808X. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 50 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1997. Werkdocument RIKZ, OS-98.808X. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. 50 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (2000). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1999. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2000.023. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3403-6. 37 + bijlagen pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1993). Watervogels in de Zoute Delta 1987-91. DGW Rapport, 93.019. CEMO/DGW: 's-Gravenhage. ISBN 90-369-0313-0. 44 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Noordhuis, R. (1994). Watervogeltellingen in het zuidelijk Deltagebied, 1987-91. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 94.005. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat/Rijksinstituut voor Kunst en Zee/RIKZ: Den Haag. ISBN 90-369-0493-5. 381 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1996). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1995. Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 93 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1996). Kustbroedvogels in het Deltagebied in 1995. Werkdocument. Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat (RWS), Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ): Middelburg. 93 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1996). Watervogels in de Zoute Delta 1994/95. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 96.009. RIKZ: Middelburg. 72 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1997). Watervogels in de Zoute Delta 1995/96. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 97.001. RIKZ: Middelburg. 93 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1998). Watervogels in de Zoute Delta 1996/97. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.001. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3402-8. 89 pp., more
 • Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W. (1999). Kustbroedvogels in het Deltagebied: een terugblik op twinting jaar monitoring (1979-1998). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 99.025. RIKZ: Middelburg. ISBN 90-369-3414-1. 241 pp., more
 • Stikvoort, E.; Berrevoets, C.M.; Kuijper, M.W.M.; Lefèvre, F.O.B.; Liek, G.-J.; Lievaart, M.; van Maldegem, D.; Meininger, P.L.M.; Peters, B.; Pouwer, A.J.; Schippers, H.; Wijsman, J.W.M. (2003). Monitoring van de effecten van de verruiming 48' / 43' : MOVE hypothesendocument 2003 : onderliggende rapportage bij MOVE rapport 8 (deel A en B) Evaluatierapport 2003 (MOVE rapport 7). Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2003.009. RIKZ: Middelburg. 258 pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L. (2006). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2004/2005. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2006.003. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 90-369-3479-6. 74 + bijlagen pp., more
 • Strucker, R.C.W.; Arts, F.A.; Lilipaly, S.J.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (2007). Watervogels en zeezoogdieren in de Zoute Delta 2005/2006. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2007.005. Rijkswaterstaat. Rijksinstituut voor Kust en Zee: Middelburg. ISBN 978-90-369-3450-3. 106 pp., more
 • Tulp, I.; Poot, M.J.M.; Meininger, P.L.M.; Berrevoets, C.M.; Boudewijn, T.J. (2001). Aantalsontwikkelingen van watervogels in de Westerschelde: mogelijke effecten van de vaargeulverruiming in 1997-2000. Werkdocument RIKZ, 2001-825x. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 88 + bijlagen pp., more
 • Witte, R.H.; Strucker, R.C.W.; Berrevoets, C.M.; Meininger, P.L.M. (1998). Watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta 1997/98 : inclusief tellingen van zeezoogdieren in Oosterschelde en Westerschelde november 1998. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 98.033. RWS, RIKZ: Middelburg. ISBN 90-3693-433-8. 42 + bijlagen pp., more
 • Witte, R.H.; Berrevoets, C.M.; Baptist, H.J.M. (2000). Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het NCP 1993/94- 1998/99. Werkdocument RIKZ, 2000.838x. RWS, RIKZ: Middelburg. [no pag.] pp., more
 • Peer reviewed article Ysebaert, T.; Meininger, P.L.M.; Meire, P.; Devos, K.; Berrevoets, C.M.; Strucker, R.C.W.; Kuijken, E. (2000). Waterbird communities along the estuarine salinity gradient of the Schelde estuary, NW-Europe. Biodivers. Conserv. 9: 1275-1296, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications