IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Claus, Elke

Publications (3)  Top | Publications 
    split up
  • Claus, E.; Platz, H.; Viehhauser, M.; McCue, J.; Trouw, K.; De Kezel, B. (2006). Coastal water management: towards a new spatial agenda for the North Sea region. Interreg IIIB North Sea Programme Secretariat: Viborg. 115 pp., more
  • Verheyen, W.; Scheltjens, T.; Lowyck, E.; van Dyck, M.; Claus, E.; Kamp, B.; De Smedt, P. (2003). Opmaken van een beleidsplan waterrecreatie- en toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen. Resource Analysis: Antwerpen. 98 + annx. pp., more
  • Zanting, H.A.; Claus, E.; de Boer, M.; ten Thij, F. (2001). Projectplan : Aanpak en fasering onderzoek ter ondersteuning uitvoering Langetermijnvisie Schelde-estuarium; Advies aan de TSC van 22 november 2001. Resource Analysis: Delft. 22 + annexes pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Publications