IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Mr Van Dyck, Marc

Institute  Top | Institute | Publications | Projects 
  Technum nv; Resource Analysis N.V. (RA), more
  Function: General Director

  Direct contact at institute:
  Tel.: +32-(0)3-270 00 30
  E-mail:
 

Projects (2)  Top | Institute | Publications | Projects 
 • Langetermijnvisie voor het Vlaams havenbeleid en bijhorend plan MER, more
 • Strategical MER development draft Scheldt estuary 2010, more

Publications (8)  Top | Institute | Publications | Projects 
  split up
 • Lammerant, J.; van Dyck, M. (2002). Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid; Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage. Resource Analysis: Antwerpen. 54 pp., more
 • Meire, P.; Van Dyck, M. (2014). Naar een duurzaam rivierbeheer: hoe herstellen we de ecosysteemdiensten van rivieren? De Schelde als blauwe draad. UPA: Brussel. ISBN 978-90-5718-194-8. 252 pp., more
 • van Dyck, M. (1982). Methoden en technieken, in: Ambleteuse: studie van de zeekust: een reeks artikelen samengebracht door de Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van de Universiteit te Leuven. pp. 115-138, more
 • van Dyck, M. (1982). Determineertabellen, in: Ambleteuse: studie van de zeekust: een reeks artikelen samengebracht door de Vereniging van Afgestudeerden in Plantkunde en Dierkunde van de Universiteit te Leuven. pp. 139-166, more
 • Verheyen, W.; Scheltjens, T.; Lowyck, E.; van Dyck, M.; Claus, E.; Kamp, B.; De Smedt, P. (2003). Opmaken van een beleidsplan waterrecreatie- en toerisme van de waterwegen en kust in Vlaanderen. Resource Analysis: Antwerpen. 98 + annx. pp., more
 • Verheyen, W.; van Dyck, M.; Versieren, J.; van Bommel, R.; Verbeeck, L.; Proos, M.; de Haan, H.; van der Linden, L.; Akkerman, E.; de Brouwer, E.; Lubbers, M.; Weyns, S. (2007). Milieueffectrapport Verruiming vaargeul Beneden-Zeeschelde en Westerschelde; Basisrapport Overige Aspecten. Departement Mobiliteit Openbare Werken. Afdeling Maritieme Toegang/Rijkswaterstaat Zeeland: Middelburg. 303 pp., more
 • Verheyen, W.; van Dyck, M. (2010). Internationaal milieueffectrapport over structurele maatregelen voor het duurzaam behoud en de uitbreiding van het Zwin als natuurlijk intergetijdengebied. Besluit-MER/Plan-MER Nederland. Technisch deelrapport Mens-Mobiliteit, recreatie en educatie. Resource Analysis/Technum/Tractebel Development Engineering: [s.l.]. 70 pp., more
 • Zanting, H.A.; van Dyck, M. (2002). Ontwikkelingsschets schelde-estuarium : concept probleemschets. Resource Analysis: Delft. 16 + annexes pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Projects