IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Integral Coastal Conservation Initiative (LIFE-NATURE project)
cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=proj.document&PJ_LANG=EN&PJ_RCN=2750106&pid=0&q=5D4A054974C65BC6EDA14C8957270875&type=adv

More:  Institutes | Publication | Project 
Period: January 1997 till December 2000
Status: Completed

Institutes (5)  Top | Publication | Project 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Agentschap voor natuur en bos (ANB), more
 • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen; Departement Beheer van het Mariene Ecosysteem; Beheerseenheid Mathematisch Model Noordzee en Schelde-estuarium; Oostende (BMM), more
 • World Wide Fund for Nature; WWF - Belgium (WWF), more
 • Belgische Natuur- en Vogelreservaten (BNVR), more
 • European Commission; Interreg III, more, sponsor

Child project  Top | Institutes | Publication 
 • Fossil Estuary of the Yzer Dunes Restoration Action, more

Abstract:
Deeltaken:
Voorbereiding van beheersplannen en andere voorbereidende acties<

 1. Beheersplanning voor strand, duin, slik, schor en duinzoom
 2. Toekomstig beheer voor mariene gebieden
 3. Beheersplanning voor terrestrische en mariene gebieden

Terreinverwerving

Niet-terugkerend biotoopbeheer

 1. Natuurherstel Ijzermonding
 2. Ontginning van struweel en exoten aanplantingen in de duinen
 3. Uitgraven van poelen en plaggen

Terugkerend biotoopbeheer

 1. Extensieve begrazing
 2. Maaibeheer
 3. Inschatting van menselijke activiteiten op zee

Publication  Top | Institutes | Project 
 • (2006). FEYDRA: life - nature programme 2002-2006 LIFE02 NAT/B/8591. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Natuur, Cel Kustzonebeheer: Brugge. 8 pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication | Project