IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Onthaalplan voor de Westkust

More:  Institute 
Period: June 2000 till June 2001
Status: Completed

Institute  Top 
  • Provincie West-Vlaanderen, more, sponsor

Abstract:
Deeltaken:
  • Inventarisatie en evaluatie van huidige benaderingswijzen en visies op onthaal bij verschillende beleidssectoren (in België en Nederland).
  • Inventarisatie van de knelpunten en aanbevelingen voor de toekomst.
  • Enquête bij bezoekers en inwoners, betrekking hebbend op het gebruik van en de knelpunten in twee representatieve duingebieden. Deze enquête moet resulteren in concrete aanbevelingen.
  • Opstellen van een visie en een onthaalplan voor de Westkust.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute