IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Bepalen en opvolgen van de duurzaamheid van de kust - 2de fase- detaillering van een set van duurzaamheidsindicatoren en uitwerken van data

More:  Institutes 
Period: April 2002 till July 2003
Status: Completed

Institutes (2)  Top 

Abstract:
In een eerste fase werd door het Centrum voor Duurzame Ontwikkeling reeds een ruime set van mogelijke indicatoren voorgesteld (ontwerp indicatoren). Daarnaast is reeds een eerste meer beperkte zogenoemde selectielijst uitgewerkt.

De doelstelling van de huidige opdracht is verder te bouwen naar uitgaande van deze lijsten en meer bepaald:

    li>de uitwerking van een aangepaste selectielijst gestoeld op een breder maatschappelijk draagvlak;
  • de uitwerking van een uitgebreide fiche voor elk van de aldus geselecteerde indicatoren;
  • het opstellen van een databank voor de selectielijst van indicatoren;
  • de inzameling van de gegevens voor de selectielijst van indicatoren.

Als horizontale doelstelling komt daarbij de informatie / communicatie t.a.v. de gemeenten en het maatschappelijk middenveld, waaruit mogelijks bijkomende relevante indicatoren kunnen naar voor komen.

Contactpersoon: Kathy Belpaeme

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes