IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Maatschappelijke impactstudie voor de ontsluiting van de Vlaamse kusthavens

More:  Institutes 
Period: 2000 till 2001
Status: Completed

Institutes (2)  Top 

Abstract:
In deze studie werden de drie alternatieven bestudeerd voor een betere binnenvaartontsluiting voor de kusthavens Zeebrugge en Oostende, die opgenomen zijn in de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV):

  • de verbetering van het bestaande Kanaal Gent-Oostende;
  • de aanleg van een nieuwe kanaalverbinding tussen Zeebrugge en Oostende;
  • de uitbouw van de kustvaart.

    Vernieuwend hierbij is dat naast een technisch en een planologisch luik tevens de economische, sociale, culturele en milieuaspecten uitgebreid aan bod kwamen.

  • All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes