IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie

More:  Institute 
Reference no: model 592
Period: 2000 till 2001
Status: Completed

Thesaurus terms: Climatic changes; River discharge; Sea level changes

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more

Abstract:
Het betreft het uitvoeren van een literatuurstudie om een stand van zaken op te maken over de huidige kennis rond klimaatverandering, en het effect ervan op de stijging van de zeespiegel, de zoetwaterafvoer via de rivieren en de frequentie van hoogwaters en stormen.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute