IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Wiskundig model van de Schelde

More:  Institute 
Reference no: WL model 440
Period: 2000 till 2001
Status: Completed

Thesaurus term: Mathematical models
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more

Abstract:
Het Sigmaplan beveiligt het Zeescheldebekken tegen overstromingen en omvat een verhoging van de dijken, het bouwen van gecontroleerde overstromingsgebieden en compartimenteringsdijken en de bouw van een stormvloedkering. In deze studie worden de nodige hoogte van de dijken en de effectiviteit van nieuwe gecontroleerde overstromingsgebieden bestudeerd.
De studie maakt gebruik van het ééndimensionaal hydraulisch model van de Zeeschelde. Het model strekt zich uit vanaf de monding in Vlissingen tot de rand van het tij-onderhevige gebied op de Bovenzeeschelde en alle bijrivieren Durme, Nete, Zenne en Dijle. Het model berekent in elke dwarsraai waterstanden en gemiddelde stroomsnelheden en kan hieruit andere grootheden afleiden : debiet, natte oppervlakte, komberging…

Dit model wordt ingezet voor adviesverlening, waarbij op korte termijn een eerste inzicht over de effecten van menselijke en natuurlijke ingrepen op het watersysteem kan doorgerekend worden. Dit gebeurde onder meer inzake de Durme en in afwachting van de nieuwe 1D-modellering van het Scheldebekken in het kader van het Veiligheidsniveau Vlaanderen worden ook inzichten verworven over de impact van gecontroleerde overstromingsgebieden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute