IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Development of a sediment monitoring network for the Scheldt Bassin

More:  Institute | Publications | Dataset 
Dutch title: Uitbouw van het sedimentmeetnet van het Scheldebekken
Reference no: model 613
Period: 2001

Thesaurus terms: Resuspended sediments; Sediment flow
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institute  Top | Publications | Dataset 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, executant

Abstract:
WLH heeft een sedimentmeetnet uitgebouwd op de overgang van niet getijdengebonden waterlopen of waterwegen naar de getijdengebonden delen van het Scheldebekken teneinde het transport in suspensie van vaste stoffen van de ene naar de andere te kunnen bepalen. Zeven stations zijn operationeel. Deze worden systematisch gemonitord. In 2001 werden hiervoor 110 terreinbezoeken georganiseerd, werden 168 granulometrische analyses gemaakt en 4000 filtraties. De methodologie werd vastgelegd in een document en er worden jaarrapporten gegenereerd.

Dataset  Top | Institute | Publications 
  • WL Sediment Monitoring Network Scheldt Bassin, more

Publications (2)  Top | Institute | Dataset 
  • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2001). Sedimentmeetnet Scheldebekken jaarboek 1999-2000. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Antwerpen. 12 + figs., graphs pp., more
  • Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek (2003). Sedimentmeetnet Scheldebekken jaarboek 2001-2002. Waterbouwkundig Laboratorium en Hydrologisch Onderzoek: Borgerhout. 16, 9 figs, graphs, tables pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute | Publications | Dataset