IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Waterkrachtcentrale op het Albertkanaal

More:  Institute 
Reference no: model 570
Period: 2000 till 2001
Status: Completed

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more

Abstract:
Het verdrag tussen Vlaanderen en Nederland i.v.m. de verdeling van de lage afvoeren op de grensmaas verplicht Vlaanderen tot de bouw van pompen op de sluizen van het Albertkanaal om het verlieswater t.g.v. versassingen terug te pompen naar het hoger pand. Tezelfdertijd wil Vlaanderen turbines installeren om bij hoge en gemiddelde Maasafvoer extra zoet water via het Albertkanaal te turbineren en groene energie te produceren.
Randvoorwaarden hierbij zijn dat de scheepvaart geen hinder mag ondervinden van de werking van de pompen en turbines en dat de ecologische nadelen van de afvoer van extra Maaswater naar het Albertkanaal minimaal moeten zijn. Hiervoor zal AMA de nodige studies uitschrijven die mee begeleid worden door WLH.
De opdrachtnemer van deze studies moet aantonen dat de effecten van het bouwen van turbines en pompen verwaarloosbaar zijn en doet hierbij beroep op literatuuronderzoek en numerieke modelstudies.
WLH heeft in 2000 advies verleend en de studies begeleid.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute