IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Kustverdediging Knokke-Zoute

More:  Institutes 
Reference no: model 560
Period: 2000 till 2001
Status: Completed

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust; Afdeling Kust, more

Abstract:
Het onderzoek moet een oplossing bieden om de erosie van het strand te Knokke-Zoute tussen het Albertstrand en de Lekkerbek tegen te gaan en er een voldoend veiligheidsniveau van de zeewering te verzekeren.
    Deze studieopdracht omvat 3 delen:
  • een voorstudie waarin aan de hand van de studie van de morfologie voorontwerpen voor herstel van het strand worden uitgewerkt ;
  • fysisch modelonderzoek waarbij de verschillende alternatieven aan de hydrodynamische randvoorwaarden worden onderworpen ;
  • opmaak van uitvoeringsdocumenten voor de herstelwerken.

Deze studie wordt door een studiebureau uitgevoerd. Het uitvoeren van 2D- en 3D-proeven gebeurt in samenwerking met het WLH.

In 2000 werden de fysische proeven afgewerkt. De interpretaties, de nazorg en bijkomende proeven werden in 2001 gerealiseerd. Het eindverslag wordt in 2002 opgeleverd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes