IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Effecten van de groei van macrofyten en kruidruiming op de waterafvoer in laaglandbeken

More:  Institute 
Reference no: model 612
Period: December 2000 till December 2001
Status: Completed

Thesaurus terms: Aquatic plants; Turnover
Geographical term: Belgium, Aa R. [Marine Regions]

Institute  Top 
  • Universiteit Antwerpen; Faculteit Wetenschappen; Departement Biologie; Onderzoeksgroep Ecosysteembeheer (ECOBE), more, partner

Abstract:
Onderzoek naar de relatie tussen enerzijds de ontwikkeling en de biomassa van waterplanten en anderzijds de ruwheid van waterlopen. De empirische en experimentele benadering moet een modelmatige planning van kruidruimingen mogelijk maken. Concreet worden experimenten uitgevoerd met drie verschillende types waterplanten (submers, emergent en drijvend) waarbij de bijhorende ruwheidscoëfficiënt bepaald moet worden i.f.v. het groeistadium.
Een aantal maaipatronen wordt nagebootst en het effect ervan op de afvoercapaciteit zal worden nagemeten. Telkens worden de resultaten vergeleken met metingen op het terrein (o.a. de Aa te Poederlee). Het betreft een VLINA-project in onderaanneming voor de UIA.

De administratieve voorbereidingen werden in 2000 getroffen zodat het project op 1 maart 2001 van start kon gaan. In 2001 werden de fysische experimenten voorbereid en uitgevoerd en werd de eind-rapportering gerealiseerd.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute