IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Ecology of macrozoöbenthos at the Zeeschelde

More:  Institute 
Dutch title: Ecologie van macrozoöbenthos in de Zeeschelde
Parent project: Research on the environmental effects of the SIGMA plan, more
Reference no: P102/174H3495
Acronym: OMES 1
Period: 1995 till 1998
Status: Completed

Thesaurus terms: Ecology; Macrobenthos; Zoobenthos
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institute  Top 
  • Universiteit Gent; Faculteit Wetenschappen; Vakgroep Biologie; Onderzoeksgroep Mariene Biologie (MARBIOL), more

Abstract:
Benthos vormt een zeer belangrijke schakel in de estuariene voedselketen. De biomassa deposit-feeders en suspension-feeders zijn dan ook twee toestandsvariabelen van het ecosysteemmodel. Door het vrijwel ontbreken van data over benthos in het zoetwatergetijdengebied wordt binnen OMES de ruimtelijke verspreiding van het macrozoöbenthos in de Zeeschelde bepaald. Dit omvat het meten van de soortensamenstelling, diversiteit , densiteit en biomassa langsheen de longitudinale gradiënt (grens-Gent) en de verticale gradiënt. Voor de ruimtelijke spreiding werd éénmalig bemonsterd in het najaar van 1996 in drie dieptezondes in het sublitoraal en drie dieptezones in het intertidaal en dit in alle modelcompartimenten.
Naast deze éénmalige grootschalige kartering loopt in het brakke deel van de Zeeschelde een uitgebreid monitoringsprogramma van de benthische fauna op zowel de slikken als sublitoraal.

- Ruimtelijke verspreiding macrobenthos Zeeschelde
- Temporele verspreiding macrobenthos Zeeschelde
- Biologie Oligochaeta.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute