IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Macrobenthos in de Beneden Zeeschelde

More:  Institutes 
Period: 1997

Thesaurus terms: Environmental impact; Macrobenthos
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
  • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more, sponsor

Abstract:
De algemene doelstelling van deze onderzoeksopdracht is het bestuderen van het macrobenthos in de Beneden Zeeschelde op verschillende ruimtelijke en temporele niveaus, gekoppeld aan een gedetailleerde studie van het abiotische milieu. Tevens wordt aandacht besteed aan de erosiegevoeligheid van sedimenten in relatie tot het voorkomen van biota (in samenwerking met IMDC). Dit onderzoek moet tevens een bijdrage leveren om de mogelijke effecten van de aanleg van verschillende infrastructuurwerken in de Beneden Zeeschelde te kunnen inschatten.

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes