IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels in de internationaal beschermde gebieden van de Beneden Zeeschelde: trends van 1980 tot 1997

More:  Institutes | Dataset 
Period: 1998 till 1998
Status: Completed

Thesaurus terms: Aquatic birds; Environmental impact
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top | Dataset 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
  • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more, sponsor

Abstract:
De voorbije decennia heeft de Beneden Zeeschelde heel wat veranderingen ondergaan. Dit omvat zowel een verbetering van de waterkwaliteit en daaraan gekoppeld een herstel van benthos populaties als verder habitat verlies door bv. de aanleg van container terminals. Dit heeft ongetwijfeld effecten op de avifauna van het gebied. De aanwezigheid van die avifauna was bovendien de basis van verschillende internationale beschermingen van het gebied. Dit project omvat dan ook een grondige analyse van alle beschikbare tellingen van de voorbije 17 jaar om na te gaan inhoeverre veranderingen zijn opgetreden en zo ja indien die kunnen gerelateerd worden aan bepaalde ingrepen in het gebied.

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Dataset  Top | Institutes 
  • ME-2a. Boat counts waterbirds along the Zeeschelde since 1991, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Dataset