IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Onderzoek naar de impact van infrastructuurwerken (containerkade Noord / Verdieping) op het estuariene ecosysteem van de Schelde: Partim Watervogels langs de Zeeschelde

More:  Institutes | Dataset 
Period: 1997

Thesaurus terms: Aquatic birds; Environmental impact
Geographical term: Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (2)  Top | Dataset 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), more
  • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more, sponsor

Abstract:
Het doel van dit onderzoek is
(1) inzicht krijgen in het aantalsverloop en de verspreiding van watervogels bij laagwater langs de estuariene gradiënt van de Zeeschelde,
(2) het aantonen van het belang van het volledige gebied als "wetland", en
3) het evalueren (op langere termijn) van grootschalige ingrepen op het systeem (bv. natuurontwikkelings- en saneringsplannen).

Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

Dataset  Top | Institutes 
  • ME-2a. Boat counts waterbirds along the Zeeschelde since 1991, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Dataset