IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde

More:  Institutes | Datasets 

Institutes (2)  Top | Datasets 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
  • Administratie Waterwegen en Zeewezen (AWZ), more, sponsor

Abstract:
Vnl. omwille van de maritieme toegankelijkheid van de haven van Antwerpen, peilen van de rivierbedding, zowel zeer regelmatig (4, 2 à 1 per maand) voor wat betreft detailzones zoals drempels, bagger- en stortplaatsen, als regelmatig (enkele keren per jaar) van bijzondere gedeeltes (bvb. toegangsgeulen zeesluizen), één of tweejaarlijks voor sectiekaarten (volledige rivierzones), en ad hoc voor controle onderwaterbed naast constructies. Het peilen beantwoordt aan zowel een continu-operationele doelstelling (verzekeren maritieme toegankelijkheid) als dat het een instrument is voor beleid en beheer van de rivier

Datasets (2)  Top | Institutes 
  • Bathymetric monitoring dataset of the riverbed of the Zeeschelde (and Westerschelde), more
  • Bathymetric recordings of the riverbed of the Scheldt downstream Rupelmonde, more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Datasets