IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Westerschelde physical modelling studies about the influence of impoldering on dredging

More:  Institutes 
Original title: Westerschelde fysische modelproeven naar invloed ontpolderingen op baggerwerken
Period: 1993 till 1996
Status: Completed

Thesaurus terms: Dredging; Hydrodynamics; Modelling; Physical models; Polders
Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Maritieme Toegang, more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, sponsor

Abstract:
De onderhoudsbaggerwerken in het Schelde-estuarium zijn omvangrijk. Om de baggerwerken te verminderen werd de idee geopperd polders en overstromingsgebieden te ontpolderen en uit te graven. Door deze kombergingvergroting zouden de snelheden op de drempels verhogen. Dit zou dan leiden tot een verlaging van de aanzanding op de drempels, zodat de baggerwerken kunnen verminderd worden of bij een gelijkblijvende omvang meer effekt zouden hebben. De invloed van deze ontpolderingen werd onderzocht op het mathematisch en op het fysisch schaalmodel in het Waterbouwkundig Laboratorium door snelheidsmetingen bij de verschillende toestanden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes