IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Verkennend waterbodemonderzoek in de nabijheid van scheepswerven

More:  Institutes 
Period: June 1995 till December 1995
Status: Completed

Thesaurus terms: Sediment pollution; Water pollution
Geographical terms: Belgium, Zeeschelde, Rupelmonde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde, Temse [Marine Regions]

Institutes (2)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more, sponsor

Abstract:
Bij conserveringswerkzaamheden aan schepen treedt verontreiniging van het water en de waterbodem op. Het onderzoek heeft tot doel de emissies ten gevolge van deze activiteiten te kwantificeren in de onmiddellijke omgeving van de scheepswerven.
Te onderzoeken werven : De Nieuwe Schelde-werven, Scheepswerf van Rupelmonde, Fulton Marine, Boelwerf Temse en Scheepswerven van Langerbrugge.
Parameterpakket : korrelgrootteverdeling, TOC, EOX, AOX, apolaire KWS, zware metalen, PAK's, PCB's en organotin verbindingen

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes