IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Interactie tussen polluenten en zwevende stoffen in het aquatisch ecosysteem

More:  Institutes 
Period: 1996 till 1997
Status: Completed

Thesaurus terms: Chemical pollutants; Ecotoxicology; Suspended matter

Institutes (3)  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie; Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Leefmilieu, Natuur en Energie; Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), more, sponsor

Abstract:
Het verband leggen tussen ecotoxiciteit, zwevende stoffen en polluenten en dit zowel voor oppervlaktewater als voor afvalwater.
Het belang van het ecotoxicologisch onderzoek is meervoudig :
- een totaalbeeld (model ?) te krijgen van de ecotoxicologie voor de diverse compartimenten ;
- een algemene, vlugge en relatief goedkope beoordeling geven van een bepaalde toestand ;
- een totale, tolereerbare schade-impakt vastleggen t.a.v. lozingen .* experimentele metingen van de acute toxische effecten op Daphnia en vissen (fluorescentiemeting & peroxidase-activiteit in huid)* experimentele metingen van de biologische beschikbaarheid van metalen* toetsen van de fysische en chemische gegevens aan mathematische modellen (SMPTOX, CORMIX, etc.)

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes