IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

FAME

More:  Institute 
Period: March 1995 till September 1996
Status: Completed

Thesaurus terms: Chemical pollution; Water quality
Geographical term: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]

Institute  Top 
  • Instituut voor Milieuvraagstukken (IvM), more

Abstract:
Het identificeren van de landbouwchemicaliën die het meest kritisch zijn voor het zeemilieu, rekening houdend met de concentraties van deze stoffen, het gebruiksvolume en de toxicologische eigenschappen, die geschat kunnen worden op basis van QSAR-studies en de literatuur. Onderzoek is gericht op de estuaria van de Louros (Gr), Ebro (Sp), Rhone (F) en Wester Schelde (NL/B). In de Westerschelde is aangesloten bij de routine waterkwaliteitsbepalingen die door Rijkswaterstaat worden uitgevoerd. De Westerschelde wordt vanuit het stroomgebied van de Schelde belast met, onder andere, landbouwchemicaliën, vanwege de toepassing van deze stoffen en doordat de productie van deze stoffen in het stroomgebied plaats vindt. Er zijn aanwijzingen dat de concentraties van deze stoffen zo hoog zijn, dat er aanwijsbare ecotoxicologische effecten optreden in het estuarine ecosysteem. De omvang van de belasting op en de concentratie is het Schelde-estuarium is punt van onderzoek, waarbij meteen wordt onderzocht of de voorgestelde bemonsterings- en analysemethode op het estuarium van toepassing is. Tussen maart 1995 en september 1996 zijn er, tweewekelijks, watermonsters genomen op de monsterpunten van grensoverschrijdend water te Schaar van Ouden Doel in de Westerschelde en te Sas van Gent in het Kanaal van Gent naar Terneuzen. Tweemaal (22 april en 6 juni 1996) is, op 12 punten, verdeeld over de zoutgradiënt van de Westerschelde gemonsterd. Met behulp van zogenaamde 'Empore-disks' zijn landbouwchemicaliën uit deze watermonsters afgescheiden. De chemische analyses zijn uitgevoerd met een systeem wat wordt aangeduid met: GC-ITD-MS. De stoffen die worden geanalyseerd zijn: desethylatrazine, simazine, atrazine, alachlor en metolachlor.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute