IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

ECOMOR-SEBES onderzoek

More:  Institutes | Dataset 
Acronym: ECOMOR-SEBES
Period: November 1995 till November 1998
Status: Completed

Institutes (2)  Top | Dataset 
  • Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee; NIOZ Yerseke, more
  • Rijksuniversiteit Groningen (RUG), more

Abstract:
gemeenschappelijke financiering
RIKZ, Rijksinstituut voor Kust en Zee
HK (WONS)

Ecomorfologisch onderzoek naar de invloed van substraatdynamiek, sedimentsamenstelling en hoogteligging op het benthosvoorkomen op de Plaat van Baarland. Temporele en ruimtelijke metingen van: stroomsnelheid, golven, gesuspendeerd materiaal, sedimentsamenstelling, substraatdynamiek, benthosvoorkomen (vestiging, handhaving en populatiesamenstelling van M. balthica en C. edule).

Dataset  Top | Institutes 
  • Benthos on the Plaat van Baarland (1997-1998), more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Dataset