IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Modelling of the Barbierbeek

More:  Institutes | Publication 
Dutch title: Modellering van de Barbierbeek
Parent project: Gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke-Basel-Rupelmonde, more
Reference no: Model 647
Period: 2002 till November 2002
Status: Completed

Thesaurus term: Hydraulic models
Geographical term: Belgium, Zeeschelde, Bazel, Barbierbeek [Marine Regions]

Institutes (2)  Top | Publication 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, co-ordinator
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium (WL), more, sponsor

Abstract:
Deze studie heeft twee doelstellingen:
1. Er wordt een numeriek model opgesteld van de Barbierbeek (en de belangrijkste zijbeken). De Barbierbeek wordt gemodelleerd met een eendimensionaal hydraulisch model tussen de spoorweg Sint-Niklaas - Puurs en de monding in de Schelde. Voor het genereren van de opwaartse randvoorwaarden van dit model (debieten in de Barbierbeek ter hoogte van de spoorlijn en in de zijbeken) worden hydrologische modellen opgemaakt.
2. Er worden verschillende mogelijkheden onderzocht om, bij combinatie van hoge afvoer in de Barbierbeek en van stormtij op de Schelde, water te bergen in de vallei van de Barbierbeek. Hierbij worden ook de situaties onderzocht waarbij het GOG naar aanleiding van een stormtij op de Schelde in gebruik is.

Publication  Top | Institutes 
  • Van Eerdenbrugh, K.; Viaene, P.; Mostaert, F. (2002). Modellering van de Barbierbeek. WL Rapporten, 647. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. Vol. 1 (IX, 81); Vol. 2 (figures + appendices) pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication