IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Deelstudies voor de ontwikkeling van het streefbeeld voor het Schelde-estuarium

Period: 2003 till 2003
Status: Completed

Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes | Publication 

Institutes (3)  Top | Publication 

Abstract
Voorbereidende studies vanuit de verschillende werkgroepen en de cluster morfologie, opgemaakt in kader van de opstelling van de langetermijnvisie:

  • Literatuuronderzoek naar estuariene maatregelen
  • Maatregelen voor de veiligheid in het Schelde-estuarium
  • Nut en noodzaak verruiming vaarweg van en naar de havens in het Scheldebekken

    Het voormalige Instituut voor Natuurbehoud was een partner in dit project

  • Publication  Top | Institutes 
    • Meire, P.; Van den Bergh, E.; Graveland, J.; de Jong, D.J.; Van Damme, S. (2004). Toets van de ecologische bijdrage van de voorgestelde maatregelen in de Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, voor de periode tot 2010. Report Ecosystem Management Research Group ECOBE, ECOBE 04-R70. University of Antwerp. Ecosystem Management Research Group (ECOBE): Antwerpen. 11 pp., more

    All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication