IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Print this page

Joint nautical management
www.vts-scheldt.net/default.aspx?path=Content/Organisaties/GNB&pageindex=0

Dutch title: Gemeenschappelijk nautisch beheer
Period: 2001 till 2005
Status: Completed

Geographical terms: ANE, Netherlands, Westerschelde [Marine Regions]; Belgium, Zeeschelde [Marine Regions]
 Institutes | Publication 

Institutes (4)  Top | Publication 
  • Permanente Commissie van toezicht op de scheldevaart (PC), more
  • Technische Schelde Commissie (TSC), more
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken; Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MD&K), more
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu; Rijkswaterstaat; Dienst Zeeland (DZL), more

Abstract
Op nautisch vlak werken Vlaanderen en Nederland samen in het Scheldegebied. Het doel van de samenwerking is een veilig en vlot scheepvaartverkeer van en naar de Scheldehavens.

Een veilige scheepvaart bevordert de externe veiligheid, nl. die van de omgeving: omwonenden, milieu en infrastructuur. Een vlotte scheepvaart draagt bij tot een zo onbelemmerd en snel mogelijke vaart naar de Scheldehavens.

De GNB-instanties staan in voor het gebruik van de vaarweg door de scheepvaart en voor het management van het verkeer door middel van instrumenten zoals:

* scheepvaartreglementering
* toelatingsbeleid
* vaarwegmarkering
* verkeersbegeleiding / Vessel Traffic Services
* loodsen en en ondersteunende diensten

Publication  Top | Institutes 
  • Prins, J.W.P. (2003). De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium: bestuur, beleid en beheer met betrekking tot de zeescheepvaart en de vaarwegen in een maritiem overgangsgebied tussen zee en rivier. PhD Thesis. Universiteit Gent. Faculteit van de Politieke en Sociale Wetenschappen: Gent. ISBN 90-369-4731. 375 + 1 cd-rom pp., more

All data in the Integrated Marine Information System (IMIS) is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publication