IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de gebieden van het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

More:  Institute 
Acronym: RUP GOG KBR
Period: 2003

Thesaurus term: Flood plains
Geographical term: Belgium, Zeeschelde, GOG 'Kruibeke, Bazel, Rupelmonde' [Marine Regions]

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed; Administratie Ruimtelijke Ordening; Afdeling Ruimtelijke Planning, more

Abstract:
Het laaggelegen poldergebied wordt ingeschakeld als gecontroleerd overstromingsgebied. De belangrijkste doelstellingen die in dit gebied zullen worden nagestreefd zijn het verhogen van de interne samenhang tussen de aanwezige natuurwaarden, het verstevigen van het ruimtelijke belang van de vallei, het bufferen van de natuurfunctie, het ontwikkelen van slikken en schorren onder getijdeninvloed, het realiseren van broedgebied voor weidevogels en het beveiligen van het Scheldebekken tegen overstromingen. Zacht recreatief medegebruik wordt eveneens voorzien.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute