IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Natuurcompensation programme Expansion Westerschelde

More:  Institutes | Publications 
Dutch title: Natuurcompensatieprogramma Verruiming Westerschelde
Acronym: NCP
Period: 2001
Status: In Progress

Institutes (2)  Top | Publications 

Abstract:
Doordat de Westerschelde verdiept en verruimd wordt, gaan er natuurwaarden verloren. Nederland heeft zich in het verruimingsverdrag van 1995 verplicht dat te compenseren door de aanleg en verbetering van natuurgebieden. Het beschikbare budget daarvoor is 30 miljoen euro. Daarvan betaalt Vlaanderen 20 miljoen en 10 miljoen euro komt vanuit Nederland.

Publications (2)  Top | Institutes 
  • Consemulder, J.; Liek, G.-J. (2002). Een natuurlijke opwaardering: beslissingsondersteunend document voor het verbeteren van het schor en slik bij Waarde. Rapport RIKZ = Report RIKZ, 2002.055. Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ: Middelburg. 84 pp., more
  • Dam, G. (2002). Modelsimulaties NCP Westerschelde Slikken van Waarde: definitief rapport. Royal Haskoning: Rotterdam. 13 + figuren pp., more

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institutes | Publications