IMIS | Flanders Marine Institute
 

Flanders Marine Institute

Platform for marine research

IMIS

Publications | Institutes | Persons | Datasets | Projects | Maps
[ report an error in this record ] Printer-friendly version

Voorontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het opheffen van de (alternatieve) reservatie- en erfdienstbaarheidsgebieden voor het Duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet

More:  Institute 
Period: 2003

Institute  Top 
  • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed; Administratie Ruimtelijke Ordening; Afdeling Ruimtelijke Planning, more

Abstract:
Het opheffen van de op het gewestplan aangeduide overdruk " (alternatieve) reservatie- en erfdienstbaarheidsgebied" voor het Duwvaartkanaal Oelegem-Zandvliet en de onderliggende bestemmingen te ontheffen van de opgelegde randvoorwaarden.

All data in IMIS is subject to the VLIZ privacy policy Top | Institute